Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalistyczna I, Fizyka jądrowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-5FJ01 Kod Erasmus / ISCED: 13.505 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalistyczna I, Fizyka jądrowa
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, II stopień; przedmioty sp. "Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych"
Punkty ECTS i inne: 23.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Studenci przystępujacy do zajęć powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu fizyki jądrowej, metod numerycznych i rachunku błedu.

Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie praktyczne przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia pomiarów związanych z detekcją promieniowania jądrowego, zbierania danych, ich analizy, interpretacji i prezentacji zgodnej ze standardami przyjętymi w praktyce naukowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego planowania i prowadzenia pomiarów promieniowania jądrowego. Wykonując ćwiczenia studenci zapoznają się z różnymi technikami detekcji promieniowania, stosowanymi procedurami kalibracyjnymi i metodami rejestracji i analizy danych.

W ramach zajęć studenci wykonują dwa wybrane ćwiczenia, opracowują dane i przygotowują sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów.

Przykłady tematów ćwiczeń:

1. Badanie kształtu widma energii cząstek beta przy pomocy elektromagnetycznego spektrometru elektronów.

2. Badanie schematu rozpadu przy użyciu techniki koincydencji gamma-gamma.

3. Badanie zjawiska konwersji wewnętrznej.

4. Badanie efektu Dopplera dla promieniowania gamma.

5.Badanie widma promieniowania gamma próbek naturalnych.

6.Badanie rozkadu katowego promieniowania kosmicznego.

Literatura:

J.B. England, "Metody dośwadczalne fizyki jadrowej", PWN 1980

W.E. Leo, "Techniques for Nuclear and Particle Physics experiments",Springer-Verlag 1987

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. Zna zasadę działania i rozumie zjawiska fizyczne zachodzące w detektorach promieniowania jonizującego.

2. Zna przyjęte w naukach przyrodniczych standardy opisywania procedur doświadczalnych i obliczeniowych oraz prezentacji wyników pomiarów.

3. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z promieniowaniem jonizującym.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Potrafi zbudować układ detekcyjny właściwy do rejestracji danego typu promieniowania.

2. Potrafi przeprowadzić kalibrację układu pomiarowego.

3.Potrafi korzystać z baz danych jądrowych.

4. Posiada umiejętność prezentacji wyników pomiarów w postaci wykresów i/lub histogramów, tabel.

5. Umie określić niepewność wyniku pomiaru.

6. Potrafi samodzielnie przygotować raport z przeprowadzonych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Potrafi zaplanować przebieg pomiarów.

2. Docenia wagę rzetelności wykonywania pomiarów i prezentacji wyników.

3. Posiada umiejętność pracy w grupie.

4. Potrafi właściwie ocenić stopień zagrożenia promieniowaniem jonizującym.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

Uzyskanie pozytywnych ocen z wykonywanych ćwiczeń.

Ocena końcowa jest średnią z uzyskanych ocen.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 230 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Janas, Tomasz Matulewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 230 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.