Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminar "Theory of Relativity”

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-5sTWzgl
Kod Erasmus / ISCED: 13.205 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminar "Theory of Relativity”
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka i astronomia; seminaria (Lista S)
Physics (Studies in English), 2nd cycle; selected seminars
Physics (Studies in English); 2nd cycle
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

Znajomość Ogólnej Teorii Względności na poziomie podstawowym.

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest szeroko rozumianym problemom i metodom w teorii grawitacji.

Pełny opis:

Seminaria z teorii względności odbywają się nieprzerwanie w Instytucie Fizyki Teoretycznej od czasów Leopolda Infelda, który je zainaugurował. Seminarium w obecnej formie poświęcone jest przede wszystkim problemom i metodom w teorii Einsteina. Dominujące tematy to teoria czarnych dziur, kosmologia relatywistyczna, kwantowa grawitacja, czasoprzestrzenie asymptotycznie płaskie oraz struktury matematyczne, które mają lub mogą mieć związek z równaniami w teorii grawitacji.

Spektrum prelegentów jest bardzo szerokie: pracownicy i doktoranci Wydziału Fizyki UW oraz innych polskich instytucji naukowych, a także goście zagraniczni. Lista odbytych i planowanych seminariów w aktualnym roku akademickim znajduje się na stronie internetowej

http://ktwig.fuw.edu.pl/1,1,8,seminars.html

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w seminariach: 60 godzin

Zapoznanie się z literaturą dotyczącą seminariów: 60 godzin

Przygotowanie opisu: 30 godzin

Razem: 150 godzin

Literatura:

Publikacje podawane przez poszczególnych prelegentów.

Efekty uczenia się:

Uczestnictwo w seminarium pozwoli studentom zapoznać się z aktualnymi kierunkami badań w teorii grawitacji oraz dziedzinach z nią powiązanych, albo tematycznie albo poprzez metody matematyczne. Będą mogli zweryfikować przydatność poznanego na studiach aparatu matematycznego oraz uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie. Uczestnictwo w seminarium może bardzo pomóc w wyborze tematu pracy magisterskiej lub licencjackiej. Udział w seminarium ułatwi także studentom ich własne wystąpienia w przyszłości oraz prowadzenie dyskusji naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: systematyczne uczestnictwo w seminarium i streszczenie jednego z seminariów.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kamiński, Jerzy Lewandowski
Prowadzący grup: Wojciech Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kamiński, Jacek Tafel
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kamiński, Jerzy Lewandowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)