Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty astrofizyki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1104-4A27
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty astrofizyki I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, II stopień; przedmioty dla I roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia

Założenia (opisowo):

1. Znajomość podstawowych zagadnień astronomii

2. Umiejętność pisania prostych programów/skryptów w wybranym języku programowania

3. Efektywne posługiwanie się literaturą fachową

4. Tworzenie wykresów i prezentacji

Skrócony opis:

Indywidualne zadania polegające na rozwiązaniu ograniczonego, dobrze określonego problemu astrofizycznego - teoretycznego lub obserwacyjnego.

Pełny opis:

Warsztaty obejmują różne indywidualne zadania polegające na

rozwiązaniu ograniczonego, dobrze określonego problemu

astrofizycznego, w miarę możliwości związanego z aktualną

działalnością badawczą opiekuna. Rola opiekuna polega na postawieniu

problemu i zasugerowaniu metod(y) jego rozwiązania. Wykonujący

ćwiczenie poznaje konieczną literaturę przedmiotu i w porozumieniu z

opiekunem przystępuje do badania i rozwiązania problemu. Postępy

swoich dociekań przestawia na bieżąco w ramach wspólnych zajęć w ciągu

semestru a ostateczne rezultaty prezentuje na końcowych zajęciach w

obecności innych studentów i opiekuna.

Literatura:

Literatura podawana jest przez opiekunów do każdego zadania indywidualnie

Efekty uczenia się:

Student potrafi rozwiązać konkretne zadanie teoretyczne lub obserwacyjne z astrofizyki. W ramach przygotowania potrafi zaznajomić się z zagadnieniem przez lekturę źródeł podanych przez opiekuna oraz znalezionych samodzielnie.

Rezultaty potrafi klarownie przedstawić w toku zajęć oraz w postaci końcowej, samodzielnie przygotowanej prezentacji

Metody i kryteria oceniania:

Przedstawianie postępów w rozwiązywaniu problemu w trakcie semestru.

Końcowa prezentacja wyników.

Ocena opiekuna.

Ocena prowadzącego zajęcia wspólne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pojmański, Michał Szymański
Prowadzący grup: Tomasz Bulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)