Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium specjalistyczne III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1104-5A14
Kod Erasmus / ISCED: 13.705 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium specjalistyczne III
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, II stopień; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

ukończone studia I stopnia

Skrócony opis:

Seminarium: najnowsze osiągnięcia astrofizyki teoretycznej i obserwacyjnej.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest przeglądowi najnowszych prac badawczych z zakresu astrofizyki teoretycznej i obserwacyjnej.

W szczególności omawiane są prace dotyczące gwiazd zwartych (białych karłów i gwiazd neutronowych), źródeł kosmicznego promieniowania rentgenowskiego (burstery rentgenowskie, akreujące czarne dziury, promieniowanie X gazu międzygalaktycznego), oraz prace przedstawiające obserwacje ciał niebieskich wykonywane spoza atmosfery Ziemi (w tym obserwacje anizotropii promieniowania tła).

Celem dydaktycznym seminarium jest zapoznanie uczestników zajęć z technikami przygotowywania i prezentacji wykładów. Wykłady są przedstawiane przez studentów na podstawie wybranych prac badawczych, które zostały opublikowane w czasopismach recenzowanych lub też są dostępne jako preprinty w języku angielskim.

Seminarium to jest przeznaczone dla studentów IV i V roku astronomii. Wymagana jest też bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

W seminarium uczestniczą pracownicy naukowi Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Literatura:

Publikacje podawane przez poszczególnych prelegentów.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

1) potrafi ze zrozumieniem przeczytać artykuł naukowy

2) potrafi przygotować zwartą prezentacją na podstawie artykułu

3) potrafi w sposób zrozumiały przedstawić treść i tezy artykułu

4) potrafi słuchać ze zrozumieniem wystąpień

5) potrafi brać udział w dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

przedstawienie wymaganych prezentacji, kontrola obecnosci, aktywny udzial

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Rosińska
Prowadzący grup: Grzegorz Pojmański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Rosińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)