Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowana pracownia obserwacyjna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1104-5A15
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana pracownia obserwacyjna II
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, II stopień; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia

Założenia (opisowo):

student zna podstawy astronomii obserwacyjnej. Potrafi posługiwać się narzędziami do redukcji danych (IRAF)

Skrócony opis:

Studenci wykonują praktyczne zadania związane z analizą danych spektroskopowych.

Pełny opis:

Tematyka zadań:

1. Spektroskopia i spektrografy. Klasyfikacja widmowa gwiazd

2. Analiza widm kwazarów

3. Redukcje i kalibracja danych uzyskanych spektrografem szczelinowym

4. Wyznaczanie parametrów atmosferycznych gwiazd (przy użyciu programu iSpec)

5. Analiza widm typu echelle i pomiar prędkości radialnych

Efekty uczenia się:

Student zna klasyfikację widmową gwiazd oraz podstawy spektrofotometrii. Potrafi zredukować i przeanalizować widmo gwiazdy, kwazara, zmierzyć prędkości radialne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pietrukowicz, Grzegorz Pojmański
Prowadzący grup: Paweł Pietrukowicz, Grzegorz Pojmański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pietrukowicz, Grzegorz Pojmański
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)