Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia fizyczna - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1ENCHFIZC3 Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Energetyka i chemia jądrowa - przedmioty dla 3 semestru
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ciągu semestru student zapozna się z metodologią rozwiązywania problemów rachunkowych w zakresie dwóch (z czterech) podstawowych dziedzin Chemii Fizycznej

Pełny opis:

Ćwiczenia rachunkowe z chemii fizycznej uczą praktycznego zastosowania treści wykładu do rozwiązywania problemów fizykochemicznych.

1. Wyznaczanie wartości funkcji termodynamicznych oraz ich zmian związanych ze zmianami parametrów fizycznych układu lub zachodzenia w nim przemian fizycznych lub reakcji chemicznych.

2. Równowagi chemiczne w układach wieloskładnikowych.

3. Analiza rachunkowa procesów zachodzących na granicach faz.

4. Obliczanie kinetycznych parametrów reakcji chemicznych.

5. Obliczanie wielkości opisujących właściwości elektrochemiczne roztworów elektrolitów i układów elektrodowych (aktywność jonów, przewodnictwo, potencjał elektrod w stanie równowagi, siła elektromotoryczna ogniw, wykorzystanie danych z pomiarów elektrochemicznych do określenia parametrów układu w stanie równowagi).

6. Analiza rachunkowa kinetyki procesów elektrodowych przebiegających w różnych warunkach fizykochemicznych.

Literatura:

1. P.W. Atkins in „Chemia Fizyczna. Zbiór zadań z rozwiązaniami”, PWN 2001

2. L. Sillen i In. „Zbiór zadań z chemii fizycznej”

3. A. Adamson „Zadania z Chemii Fizycznej”, PWN 1978

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć Student analizuje i wyjaśnia różnorakie aspekty oraz metodologię rozważania zagadnień obliczeniowych.

Samodzielnie rozwiązuje problemy rachunkowe z chemii fizycznej w zakresie działów: Termodynamika z termochemią, Równowaga chemiczna

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne kolokwia działowe

Praktyki zawodowe:

Nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Oracz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Oracz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.