Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Spektroskopia molekularna - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1ENSPMOLL4 Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Spektroskopia molekularna - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Energetyka i chemia jądrowa - przedmioty dla 4 semestru
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student posiada wiadomości z chemii kwantowej i spektroskopii molekularnaej na poziomie wykładów p.t. „Mechanika i chemia kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej” prowadzonego dla 2-go roku studiów I stopnia na makrokierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki

Uniwersytetu Warszawskiego


Skrócony opis:

Ćwiczenia laboratoryjne ze spektroskopii molekularnej: UV/VIS, IR, Ramana, NMR.

Pełny opis:

W ramach pracowni odbywają się cztery ćwiczenia, na których student zaznajamia się z najczęściej stosowanymi w chemii metodami spektroskopowymi.

Ćwiczenia mają na celu demonstrację zastosowań metod prezentowanych na wykładzie do rozwiązania konkretnych problemów naukowych oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej.

IR – Zastosowanie spektroskopii FT-IR oraz techniki wymiany izotopowej H/D do badania przemian strukturalnych w żelatynie.

R – Analiza widm Ramana amidów.

UV-VIS – Widma fluorescencyjne chininy.

NMR1 – Analiza prostych widm NMR.

Literatura:

1.Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, W-wa, 1992

2. J. Sadlej, Spektroskopia molekularna, WNT, W-wa, 2002

Efekty uczenia się:

Student powinien umieć interpretować w podstawowym zakresie widma oraz znać zastosowania najważniejszych metod spektroskopowych w chemii.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest średnią z ocen z czterech ćwiczeń, wyciąganych na podstawie wejściówki i opisu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Wrzosek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Studenci, którzy powtarzają pierwszy rok i zapiszą sie na laboratorium ze spektroskopii molekularnej muszą równolegle realizować przedmiot "Mechanika kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Wrzosek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Studenci, którzy powtarzają pierwszy rok i zapiszą sie na laboratorium ze spektroskopii molekularnej muszą równolegle realizować przedmiot "Mechanika kwantowa z elementami spektroskopii molekularnej"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.