Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1FIZL2 Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Fizyka - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 2-go semestru (S1-CH)
Strona przedmiotu: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=3130
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość fizyki na poziomie liceum.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem laboratorium jest zaznajomienie z fundamentalnymi prawami i zjawiskami fizycznymi poprzez prowadzenie pomiarów, analizę uzyskanych danych i sporządzanie raportu z przeprowadzonego doświadczenia.

Pełny opis:

Każda studentka i każdy student zapoznaje się z podstawami rachunku błędów oraz w ustalonych terminach przygotowuje się do ustalonych doświadczeń i je wykonuje.

Doświadczenia dotyczą następujących działów fizyki:

— mechanika: ruch harmoniczny (wahadło proste, złożone i torsyjne); zasady zachowania energii i pędu: zderzenia sprężyste i niesprężyste; dynamika bryły sztywnej (wyznaczanie momentu bezwładności, prawo Steinera); ruch falowy (fale stojące w strunie);

— elektrostatyka (pomiary rozkładu potencjału w polu elektrycznym, kondensator w obwodzie prądu stałego);

— elektrodynamika: prawa Ampera, Biota-Savarta, indukcji Faraday'a, histereza ferromagnetyczna i ferroelektryczna, fizyka dielektryków;

— prąd elektryczny stały i przemienny: prawa Ohma, Kirchhoffa (mostek Wheatstone'a, pomiar SEM, zmiana zakresu przyrządów, praca i moc prądu);

— optyka geometryczna i falowa: pomiar współczynników załamania światła ośrodków stałych i ciekłych, badanie polaryzacji światła, dyfrakcji i interferencji na pojedynczej szczelinie, dwóch szczelinach, zbiorze szczelin i siatce dyfrakcyjnej;

— fizyka ciała stałego: półprzewodniki (dioda i tranzystor);

— fizyka atomowa: zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, widma emisyjne i absorpcyjne.

Literatura:

1. R. Resnick, D. Halliday, Fizyka, tom I.

2. D. Halliday, R. Resnick, Fizyka, tom II.

3. Dodatkowe materiały udostępniane w laboratorium i polecane w nich podręczniki.

Efekty uczenia się:

Znajomość podstawowych praw fizyki i metod pomiarów. Umiejętność analizy wyników pomiarów, stosowania podstawowego rachunku niepewności i prezentacji wyników w postaci raportu.

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie znajomości rachunku błędów.

Dla każdego doświadczenia osobno: na podstawie testów online i rozmowy wstępnej przed rozpoczęciem pomiarów oraz na podstawie sprawozdania i rozmowy końcowej.

Sprawozdania muszą być dostarczone do 7 dni od wykonania doświadczenia i każdorazowo do 7 dni po zwróceniu sprawozdania do poprawy przez asystenta. Ostateczny termin zaliczenia ćwiczenia mija po 4 tygodniach.

Wymaganych jest 10 zaliczonych doświadczeń. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Dostępna jest jedna pracownia poprawkowa.

Przebieg semestru, zasady uczestnictwa w doświadczeniu, reguły sporządzania sprawozdań, kryteria punktowania i oceniania uszczegółowiono w regulaminie pracowni.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Cukras
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski, Agnieszka Dąbrowska, Krystyna Deresz, Katarzyna Jarzembska, Radosław Kamiński, Mateusz Kasztelan, Michał Krajewski, Piotr Łaski, Karolina Łempicka-Mirek, Anna Makowska, Magdalena Osial, Magdalena Pecul-Kudelska, Marek Pękała, Edyta Pyrak, Aleksandra Szaniawska, Marcin Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.