Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Spektroskopia molekularna z elementami chemii kwantowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK8-W2 Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Spektroskopia molekularna z elementami chemii kwantowej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Detekcja i analiza substancji promieniotwórczych (S2-CH)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że studenci mają podstawową wiedzę z dziedziny mechaniki kwantowej w zastosowaniu do elektronów. Znają rozwiązania równania Schroedingera dla rotatora sztywnego, oscylatora harmonicznego i atomu wodoru.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest prezentacja podstaw spektroskopii molekularnej oraz modelowania kwantowochemicznego parametrów spektroskopii optycznych (elektronowych i oscylacyjnych) oraz jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) i elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) oraz narzędziach do tego służących.

Pełny opis:

Wykład przeznaczony jest dla studentów zamierzających wykorzystywać metody spektroskopowe i modelowania molekularnego w pracy badaczej, niezależnie od specjalizacji. Zakres materiału: Definicje właściwości molekularnych oraz związek z parametrami uzyskiwanymi metodami spektroskopowymi. Przypomnienie wiadomości o podstawowych metodach kwantowochemicznych stosowanych w obliczeniach dla cząsteczek: metoda Hartree-Focka, metody ab initio uwzględniające korelację elektronową, teoria funkcjonału gęstości. Parametry widm elektronowych: energia wzbudzenia, moment przejścia (siła oscylatora). Parametry widm dichroizmu kołowego. Parametry widm oscylacyjnych: częstości drgań, intensywności widm w podczerwieni, intensywności widm Ramana. Stałe ekranowania/przesunięcia chemicznego NMR oraz stałe sprzężenia spinowo-spinowego. Stała sprzężenia spinowo-orbitalnego i czynnik g w widmach EPR. Programy komputerowe służące do obliczeń właściwości molekularnych (Gaussian, Dalton).

Literatura:

1. Lucja Piela "Idee chemii kwantowej" PWN, Warszawa, 2003

2. J. Sadlej "Metody obliczeniowe chemii kwantowej. Ab initio, CNDO, INDO, NDDO" PWN, Warszawa, 1988

3. M. Jaszuński, A. Rizzo, K. Ruud, "Electric, magnetic and optical proper-ties and their ab initio calculation in the DALTON program" http://folk.uio.no/michalj/

4. Notatki dostępne u prowadzącej

Efekty uczenia się:

Student rozumie zależności między właściwościami molekularnymi a widmami molekularnymi. Potrafi zinterpretować proste widma molekularne (optyczne i NMR) w kategoriach struktury cząsteczki oraz dobrać odpowiednią metodę do ich symulacji na podstawie obliczen kwantowochemicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pecul-Kudelska
Prowadzący grup: Magdalena Pecul-Kudelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pecul-Kudelska
Prowadzący grup: Magdalena Pecul-Kudelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.