Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna z chemii fizycznej i radiochemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2CHFIZRL2M Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna z chemii fizycznej i radiochemii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Pracownie i seminaria specjalizacyjne w semestrze 2M
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student opanował materiał z chemii fizycznej i spektroskopii, który jest wymagany na egzaminie wstępnym na studia drugiego stopnia o kierunku chemia prowadzonym przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pogłębienie i rozszerzenie wiedzy z zakresu chemii fizycznej w celu lepszego przygotowania studenta do realizacji pracy magisterskiej

Pełny opis:

Tematy ćwiczeń specjalizacyjnych związane są z zakresem prac badawczych prowadzonych w pracowniach naukowych Zakładu Chemii Fizycznej i dotyczą czterech głównych działów: elektrochemii, spektroskopii molekularnej, termodynamiki i chemii plazmy. W ramach pracowni specjalizacyjnej można wykonać 10 wybranych tematów z następującego zestawu ćwiczeń:

1. Elektrochemiczne i elipsometryczne badania organizacji molekularnej w monowarstwach na stałym podłożu.

2. Elektropolimeryzacja N-winylokarbazolu - wyznaczanie parametrów kinetycznych utleniania monomeru.

3. Elektrochromizm polimerów przewodzących.

4. Zastosowanie symulacji komputerowej do wyznaczania równowag fazowych (i wielkości pokrewnych w chemii, technologii i ekologii).

5. Badanie efektów izotopowych w widmach NMR.

6. Analiza parametrów spektralnych w złożonych widmach NMR.

7. Badanie adsorpcji 3-amino-5-merkapto-1,2,4 triazolu (AMT) na elektrodzie srebrowej metodą SERS.

8. Elektrochemiczna adsorpcja wodoru w elektrodzie paladowej.

9. Pomiar współczynników dyfuzji metodami spektroskopii NMR.

10. Podstawy spektroskopii NMR białek.

11. Modelowanie zależności wicynalnej stałej sprzężenia NMR od konformacji cząsteczki.

12. Ultraszybka synteza materiałów nanostrukturalnych.

13. Zastosowanie plazmy termicznej i nietermicznej do syntezy i modyfikacji powierzchniowej wybranych materiałów węglowych.

14. Śledzenie procesu enzymatycznej proteolizy białka z wykorzystaniem spektroskopii fluorescencyjnej, IR i dichromizmu kołowego.

15. Spektroskopowe badania denaturacji, misfoldingu i agregacji białek.

16. Elektrosynteza i badanie nanostruktur metalicznych.

17. Pomiary parametrów kinetycznych i termodynamicznych metodami NMR.

18. Doświadczenia ze spektroskopią NMR w ziemskim polu magnetycznym..

Literatura:

Studenci wybierają literaturę zgodnie z tematem swoich ćwiczeń.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu pracowni student powinien potrafić:

a) dokonać właściwego wyboru techniki pomiarowej do rozwiązania problemu badawczego,

b) opanować zasady wykonywania pomiarów i przygotowania interpretacji wyników,

c) rozumieć i krytycznie odnosić się do prowadzonej własnej pracy doświadczalnej.

Student zna i rozumie podstawy teoretyczne różnych spektroskopii molekularnych. Zna zastosowania różnych spektroskopii molekularnych.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian ustny z teoretycznego przygotowania studenta do ćwiczenia, aktywność w czasie pracy laboratoryjnej i ocena pisemnego raportu z wykonania ćwiczenia.

Obecność studenta na wybranych przez niego 10 ćwiczeniach jest obowiązkowa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta organizowane są zajęcia dodatkowe.

Praktyki zawodowe:

nie ma

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium specjalizacyjne, 120 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Pałys
Prowadzący grup: Michał Bystrzejewski, Wojciech Dzwolak, Piotr Garbacz, Wiktor Koźmiński, Michał Krajewski, Agata Królikowska, Paweł Krysiński, Paweł Oracz, Małgorzata Pająk, Barbara Pałys, Magdalena Pecul-Kudelska, Magdalena Skompska, Marcin Strawski, Marcin Wilczek, Anna Zawadzka-Kazimierczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.