Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2CHMPRSP1M Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego w semestrze 1M (S2-PRK-CHM)
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Co najmniej dostateczna wiedza z chemii ogólnej, chemii organicznej i biochemii, a także chemii analitycznej i chemii nieorganicznej oraz technologii chemicznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs zapoznaje studenta z teoretycznymi podstawami i praktycznym wykorzystaniem technik badawczych i analitycznych oraz elementami syntezy organicznej, które mogą być przydatne w trakcie realizacji pracy dyplomowej. Tematy prowadzonych ćwiczeń specjalizacyjnych związane są z zakresem prac badawczych prowadzonych w zakładach dydaktycznych ZChOiTCh oraz ZChNiA.

Pełny opis:

Kurs zapoznaje studenta z teoretycznymi podstawami i praktycznym wykorzystaniem technik badawczych i analitycznych oraz elementami syntezy organicznej, które mogą być przydatne w trakcie realizacji pracy dyplomowej. Tematy prowadzonych ćwiczeń specjalizacyjnych związane są z zakresem prac badawczych prowadzonych w zakładach dydaktycznych ZChOiTCh oraz ZChNiA. W ramach pracowni specjalizacyjnej studenci wykonują czternaście ćwiczeń o następujących tematach:

- Synteza peptydów na nośniku stałym (ang. SPPS)

- Badania mikrokalorymetryczne modelowych błon biologicznych

- Chemia "klik": synteza związku znakowanego fluorescencyjnie i jego właściwości.

- Woltamperometryczna analiza białek we krwi

- Analityczne monitorowanie terapii nerkozastępczej

- Detektory optoelektroniczne do badania aktywności enzymatycznej

- Mikroskopowe obrazowanie struktur miękkich

- Paskowe testy diagnostyczne

- Analiza specjacyjna selenu w próbkach suplementów diety z zastosowaniem chromatografii oddziaływań hydrofilowych sprzężonej ze spektrometrią mas (HILIC-MS)

Literatura:

Literatura odpowiednia do tematu ćwiczenia, podana przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student będzie potrafił:

- posługiwać się różnorodnymi technikami badawczymi i analitycznymi;

- przygotować aparaturę do syntezy i przeprowadzić syntezę organiczną;

- posługiwać się wybraną aparaturą pomiarową;

- stawiać hipotezę badawczą i ją weryfikować;

- przeprowadzać analizę danych wykorzystując techniki informatyczne;

- przygotować raport naukowy;

- przedstawić i omówić wyniki przeprowadzonych eksperymentów oraz wyciągnąć stosowne wnioski;

- wyszukiwać literaturę do danego zagadnienia.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia Pracowni jest wykonanie wszystkich ćwiczeń, zaliczenie na ocenę każdej wejściówki/wyjściówki oraz zaliczenie na ocenę każdego sprawozdania.

Ocena końcowa z pracowni wynika ze średniej ważonej (ŚW) będącej sumą średniej arytmetycznej ze wszystkich wejściówek/wyjściówek (ŚaW) z wagą 0.7 oraz średniej arytmetycznej ze wszystkich sprawozdań (ŚaS) z wagą 0.3, wg poniższego wzoru: ŚW= 0.7׌aW + 0.3׌aS

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia specjalizacyjna, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kowalczyk, Dagmara Tymecka
Prowadzący grup: Marianna Gniadek, Katarzyna Jodko-Piórecka, Agata Kowalczyk, Wiktor Lewandowski, Michał Michalec, Zuzanna Molęda, Anna Nowicka, Karolina Piecyk, Aleksandra Sentkowska, Kamil Strzelak, Dagmara Tymecka, Łukasz Tymecki, Michał Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.