Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy femtochemii - ultraszybka dynamika reakcji chemicznych w femtosekundowej spektroskopii laserowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2MON21Z Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Elementy femtochemii - ultraszybka dynamika reakcji chemicznych w femtosekundowej spektroskopii laserowej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Wykłady monograficzne w semestrze zimowym (S2-CH)
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Poznanie podstaw optyki molekularnej i spektroskopii laserowej ze szczególnym uwzględnieniem femtosekundowej dynamiki molekularnej oraz kinetyki reakcji w czasie rzeczywistym

Pełny opis:

Oddziaływanie fali elektromagnetycznej z materią: pojedyncza molekuła, zbiór molekuł, ciało stałe - obraz klasyczny i kwantowy. Liniowe i nieliniowe zjawiska optyczne towarzyszące oddziaływaniu pola elektromagnetycznego z materią; ich wartość poznawcza w badaniu molekuł oraz nowych materiałów. Pojęcie koherentnej odpowiedzi ośrodka. Podstawy fizyczne oraz metody koherentnej spektroskopii laserowej w fazie skondensowanej, gazowej oraz w wiązce molekularnej. Elementy femtochemii: redysrtrybucja energii wewnątrz molekuły; dynamika stanów przejściowych; dynamika struktur chwilowych w wiązce molekularnej i w fazie skpndensowanej; zrywanie i tworzenie wiązań chemicznych, dynamika procesu rozpuszczalności, reakcje przeniesienia ładunku. Spektroskopia "pump-probe" w femtochemii: absorpcja przejścoiwa, femtosekundowy optyczny efekt Kerra, wymuszony efekt Ramana, ultraszykie selektywne wzbudzenie wybranych stanów energetycznych molekuły, echo fotonowe

Literatura:

1. H. Abramczyk, "Wstęp do Spektroskopii Laserowej', PWN, 2000

2. W. Demtroeder, Spektroskopia Laserowa", PWN, 1993

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafić:

WIEDZA:

1. Zrozumiec i opisac jezykiem matematyki dynamikę ultraszybkich procesów zachodzacych w układach molekularnych

2. Poznać metody eksperymentalne, przy pomocy których te procesy można zaobserwowac

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Sformułować równania matematyczne opisujące problem i rozwiązać je

2.Wybrać odpowiednią metodę eksperymentalną

3. Interpretować wyniki pomiarów

POSTAWY:

1. Współpracować w grupie nad wspólnym rozwiązywaniem problemów

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin końcowy z pytaniami otwartymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Gadomska, Wojciech Gadomski
Prowadzący grup: Bożena Gadomska, Wojciech Gadomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Gadomska, Wojciech Gadomski
Prowadzący grup: Bożena Gadomska, Wojciech Gadomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.