Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie SEM i EDS w analizie chemicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2MON30L
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie SEM i EDS w analizie chemicznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Inżynieria nanostruktur, II stopień; przedmioty do wyboru (Lista 1)
Przedmioty do wyboru w semestrze 3M (S2-PRK-CHM)
Wykłady monograficzne (S2-CH, S2-CHS)
Wykłady monograficzne w semestrze letnim (S2-CH, S2-CHS)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
chemia
fizyka
geologia
geologia stosowana
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Podstawy fizyki, i spektroskopii w tym spektroskopii rentgenowskiej.

Skrócony opis:

Zrozumienie zasady działania mikroskopu elektronowego, jego zastosowania w badaniach różnego typu materiałów. Zastosowania mikroskopów elektronowych sprzężonych z detektorami EDS i WDS w analizie chemicznej.

Pełny opis:

W trakcie wykładu przedstawione zostanie działanie elektronowego mikroskopu skaningowego SEM i elektronowego mikroskopu transmisyjnego TEM oraz przykłady ich wykorzystania w badaniach materiałów, analizie chemicznej, medycynie i biologii. Porównana będzie budowa i zasada działanie mikroskopów elektronowych i optycznych. W programie wykładu zawarte będą także zagadnienia dotyczące mikroskopii sond skanujących, mikroanalizy rentgenowskiej stosowanej w mikroskopii elektronowej, dyfrakcji elektronów, preparatyki próbek badanych w elektronowej mikroskopii skaningowej i transmisyjnej.

Literatura:

1."Mikroskopia elektronowa" praca zbiorowa redakcją Andrzej Barbacki Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej wydanie III 2007

2."Podstawy mikroskopii elektronowej" B. Wróbel, K. Zienkiewicz i inni Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2005

Efekty uczenia się:

Znajomość podstaw technik mikroskopii elektronowej, zapoznanie studentów z mozliwościami analitycznymi mikroskopów elektronowych sprzeężonych z detektorami EDS i WDS.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne kolokwium zaliczeniowe z zakresu materiału objętego wykładem.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Donten
Prowadzący grup: Marianna Gniadek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)