Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modelowanie kwantowochemiczne właściwości molekularnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2MON3L Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Modelowanie kwantowochemiczne właściwości molekularnych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Wykłady monograficzne w semestrze letnim
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Zakłada sie, że student ma wiedzę ze spektroskopii i chemii kwantowej na poziomie zajęć Chemia Kwantowa i Spektroskopia Molekularna na Wydziale Chemii UW dla studentów 1-go roku studiów magisterskich.

Skrócony opis:

Zdobycie wiadomości o podstawach modelowania kwantowochemicz-nego parametrów spektroskopii optycznych (elektronowych i oscylacyj-nych) oraz jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) i elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) oraz narzędziach do tego służących.

Pełny opis:

Wykład przeznaczony jest dla studentów zamierzających wykorzystywać metody spektroskopowe i modelowania molekularnego w pracy badaczej, niezależnie od specjalizacji. Zakres materiału: Definicje właściwości molekularnych oraz związek z parametrami uzyskiwanymi metodami spektroskopowymi. Przypomnienie wiadomości o podstawowych metodach kwantowochemicznych stosowanych w obliczeniach dla cząsteczek: metoda Hartree-Focka, metody ab initio uwzględniające korelację elektronową, teoria funkcjonału gęstości. Parametry widm elektronowych: energia wzbudzenia, moment przejścia (siła oscylatora). Parametry widm dichroizmu kołowego. Parametry widm oscylacyjnych: częstości drgań, intensywności widm w podczerwieni, intensywności widm Ramana. Stałe ekranowania/przesunięcia chemicznego NMR oraz stałe sprzężenia spinowo-spinowego. Stała sprzężenia spinowo-orbitalnego i czynnik g w widmach EPR. Programy komputerowe służące do obliczeń właściwości molekularnych (Gaussian, Dalton).

Literatura:

1. Lucjan Piela "Idee chemii kwantowej" PWN, Warszawa, 2003

2. J. Sadlej "Metody obliczeniowe chemii kwantowej. Ab initio, CNDO, INDO, NDDO" PWN, Warszawa, 1988

3. M. Jaszuński, A. Rizzo, K. Ruud, "Electric, magnetic and optical proper-ties and their ab initio calculation in the DALTON program" http://folk.uio.no/michalj/

4. Notatki dostępne u prowadzącej

Efekty uczenia się:

Student rozumie zależność między właściwościami molekularnymi a widmami molekularnymi i potrafi dobrać odpowiednią metodę do ich symulacji na podstawie obliczen kwantowochemicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pecul-Kudelska
Prowadzący grup: Magdalena Pecul-Kudelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.