Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ultraszybka spektroskopia czasowo-rozdzielcza w badaniach wewnętrznej i zewnętrznej dynamiki cząsteczek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2SPEC342M Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Ultraszybka spektroskopia czasowo-rozdzielcza w badaniach wewnętrznej i zewnętrznej dynamiki cząsteczek
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Wykłady specjalizacyjne w semestrze 2M
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien miec ukończony kurs Fizyki, Chemii Fizycznej, Chemii Kwantowej, i Spektroskopii

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami czasowo-rozdzieczej spektroskopii i ich możzliwosciami w badaniach koherentnej dynamiiki wzbudzeńn elektronowych, oscylacyjnych i rotacyjnych w molekułach w cieczach, gazach i ciałach stałych.

Pełny opis:

Oddziaływanie fali elektromagnetycznej z materiąa, liniowe i nieliniowe zjawiska optyczne, omówienie podstaw fizycznych oraz metod koherentnej spektroskopii laserowej "pump-probe" : absorpcja przejśscoiwa, femtosekundowy optyczny efekt Kerra, femtosekundowy wymuszony efekt Ramana, tranmisja przejsściowa, echo fotonowe. Zastosowania w/w metod w chemii; badania koherentnej dynamiiki i struktury układów molekularnych oraz dynamiki reakcji chemicznych.

Literatura:

1. J. Manz, L. Woste, "Femtosecond Chemistry", VCH, 1995

2. W. Demtroeder, Laser Spectroscopy", Willey, 1993

3. R. Naskręecki, " Femtosekundowa spektroskopia absorpcji przejśsciowej", Wydawnictwa UAM, 2004

Efekty uczenia się:

1.Student zrozumie i bęedzie umiał opisac jezykiem matematyki dynamikeę ultraszybkich procesów zachodzacych w układach molekularnych.

2. Poznać metody eksperymentalne, przy pomocy których te procesy można zaobserwowac.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin końcowy z pytaniami otwartymi

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Gadomska, Wojciech Gadomski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Gadomska, Wojciech Gadomski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.