Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody optymalizacji w chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2SPEC52M Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Metody optymalizacji w chemii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Wykłady specjalizacyjne w semestrze 2M
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowy kurs metod statystycznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie podstawowych metod optymalizacji

Pełny opis:

Na zajęcia składa się wykład połączony z ćwiczeniami praktycznymi prowadzonymi w sali komputerowej. Zakres pojęć podstawowych: pojęcie eksperymentu, błędy eksperymentu ze statystycznego punktu widzenia, szacowanie statystyczne, funkcja maksymalnej wiarygodności. W oparciu o pojęcie funkcji maksymalnej wiarygodności wyprowadzane są podstawowe metody wykorzystywane w obróbce numerycznej wyników eksperymentu: metoda MML (wieloodpowiedziowa metoda maksymalnej wiarygodności), ważona metoda najmniejszych kwadratów oparta na wykorzystaniu propagacji błędów oraz (najczęściej stosowana ze względu na prostotę a może również niewiedzę użytkowników) uproszczona metoda najmniejszych kwadratów. Na wykładzie omawiane są regresja i korelacja oraz dobieranie parametrów modeli w oparciu o testy statystyczne. Analiza wariancji. W części praktycznej wykorzystywane są narzędzia statystyczne wbudowane w MS Excela. Na życzenie studentów w części praktycznej może być zawarty krótki kurs programowania w VBA (Visual Basic for Applications).

Literatura:

1. Czermiński J., Iwasiewicz, A., Paszek, Z., Sikorski, A, Metody statystyczne dla chemików, PWN, Warszawa 1992.

2. Korzyński Mieczysław, Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych, WNT, 2006

3. Koronacki Jacek, Mielniczuk Jan, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, 2006.

Efekty uczenia się:

Student praktycznie wykorzystuje funkcję maksymalnej wiarygodności do poprawnego formułowania zasad optymalizacji.

Wykazuje umiejętność korzystania z wbudowanego w środowisko MSExcela języka programowania VBA (Visual Basic for Application).

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta podczas części praktycznej i w razie potrzeby krótki test z oceną.

Maksymalna liczba nieobecności podlegająca usprawiedliwieniu nie powinna przekroczyć 20% czasu zajęć.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Oracz
Prowadzący grup: Paweł Oracz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.