Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geologia i geomorfologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-215GEOM Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geologia i geomorfologia
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, II rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot zaliczany na ocenę na podstawie egzaminu testowego.

Pełny opis:

Pozycja Ziemi w układzie słonecznym, jej budowa wewnętrzna i metody rozpoznawania struktury globu. Podstawowe rodzaje minerałów i skał. Różnice w budowie kontynentów i oceanów; mechanizm procesów orogenicznych. Zarys geologicznej historii skorupy ziemskiej. Metody określania wieku skał. Procesy egzo- i endogeniczne. Powstawanie skał osadowych. Zarys budowy geologicznej Polski, związek krajobrazu i budowy geologicznej. Wpływ lądolodu na morfologię powierzchni lądów. Geomorfologiczna charakterystyka regionów Polski.

Literatura:

van ANDEL, T.H. 1997. Nowe spojrzenie na starą planetę. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa

STANLEY, S.M. 2002.- Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa.

OLLIER, C. 1987. Tektonika a formy krajobrazu. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa

Efekty uczenia się:

Studenci rozumieją podstawowe procesy formujące najbardziej zewnętrzną część skorupy Ziemi. Potrafią rozróżnić formy morfologiczne, znają podstawowe typy skał i minerałów. Potrafią wyjaśnić morfotwórczą rolę lądolodu. Umieją wyjaśnić rozkład trzęsień Ziemi i wulkanizmu na powierzchni Ziemi. Znają podstawowe rysy historii Ziemi i zasady czytania map geologicznych. Potrafią nazwać i rozpoznać podstawowe środowiska sedymentacji.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Majecka, Anna Żylińska
Prowadzący grup: Aleksandra Majecka, Anna Żylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Majecka, Anna Żylińska
Prowadzący grup: Aleksandra Majecka, Anna Żylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.