Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Geologiczna Gór Świętokrzyskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OHGGS Kod Erasmus / ISCED: 07.302 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Historia Geologiczna Gór Świętokrzyskich
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne:

Zaliczenie dwóch semestrów ćwiczeń z przedmiotu „Geologia dynamiczna”, zaliczony „Kurs terenowy geologii ogólnej” dla I roku, zaliczony pierwszy semestr ćwiczeń z geologii historycznej (dla kierunku Geologia)/ćwiczenia z geologii historycznej (dla kierunku Geologia stosowana). Pełna znajomość tabeli stratygraficznej, znajomość podstawowych cech morskich i lądowych środowisk sedymentacji. Ogólna znajomość paleogeografii Europy i Polski w fanerozoiku. Dla studentów będących na III roku jedynym warunkiem dopuszczenia do kursu terenowego jest zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu Geologia historyczna w semestrze zimowym.

Skrócony opis:

Przedmiot równoważny dla przedmiotu „Kurs terenowy z geologii historycznej”, który odbywa się w Górach Świętokrzyskich. Studenci poznają historię geologiczną Gór Świętokrzyskich poprzez zapoznanie się z zapisem wybranych zjawisk lokalnych, regionalnych i globalnych w sukcesji stratygraficznej regionu.

Pełny opis:

Przedmiot równoważny dla przedmiotu „Kurs terenowy z geologii historycznej”, który odbywa się w Górach Świętokrzyskich. Studenci poznają historię geologiczną Gór Świętokrzyskich poprzez zapoznanie się z zapisem wybranych zjawisk lokalnych, regionalnych i globalnych w sukcesji stratygraficznej regionu.

Podejmowana problematyka obejmuje zagadnienia sedymentologii, paleontologii, biostratygrafii, tektoniki, analizy proweniencji – zmierzając do syntezy tych danych w spójny obraz ewolucji geologicznej obszaru od kambru do miocenu. Szczegółowo zostaną przedstawione: (1) problematyka sedymentacji, paleobiogeografii i stratygrafii kambru; (2) ewolucja kaledońskiego zapadliska przedgórskiego na terenie GS; (3) ewolucja facjalna i zdarzenia dewonu łysogórskiego w odniesieniu do poznanego na wcześniejszym etapie studiów dewonu okolic Chęcin. (4) Ewolucja facjalna i zmiany paleogeograficzne Jury w północnym obrzeżeniu GS; (5) Zdarzenie K/T w profilu przełomu Wisły. Wprowadzenie do każdego z tematów w formie wykładu kontynuowane w postaci pogłębienia treści w formie konwersatorium.

Literatura:

Barski, Marcin & Babel, Maciej & Głowniak, Ewa & Górka, Marcin & Konon, Andrzej & Kozłowska, Małgorzata & W., Kozłowski & Leonowicz, Paulina & L., Lindner & Łuczyński, Piotr & Matyja, Bronisław & Olszewska-Nejbert, Danuta & A., Radwański & M., Sidorczuk & Skompski, S. & B., Waksmundzki & A., Wańkiewicz & Wysocka, Anna & Ziółkowski, Piotr & Żylińska, Anna. (2012). Góry Świętokrzyskie - 25 najważniejszych odsłonięć geologicznych.

Efekty uczenia się:

Student zna przykładowe metody odczytywania /interpretowania historii geologicznej danego obszaru z danych wynikających z różnych metod badawczych, użytych synergicznie do uzyskania spójnej teorii naukowej. Określa wiek skał na podstawie zawartych skamieniałości. Określa wiek obserwowanych deformacji tektonicznych. W oparciu o zebrane informacje dokonuje interpretacji paleogeograficznych.

K_W07 - zna budowę i historię geologiczną najważniejszych obszarów górskich w Polsce, zna podstawowe surowce skalne

eksploatowane w tych regionach, poznaje ich przeróbkę i zastosowania

K_U11 - potrafi wyjaśnić historię geologiczną Gór Świętokrzyskich na podstawie klasycznych odsłonięć regionu; interpretuje środowiska sedymentacji morskiej i lądowej występujące w tym regionie.

Metody i kryteria oceniania:

Test na zaliczenie

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kozłowski
Prowadzący grup: Wojciech Kozłowski, Piotr Łuczyński, Stanisław Skompski, Bogusław Waksmundzki, Ireneusz Walaszczyk, Mikołaj Zapalski, Anna Żylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.