Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynierska grafika komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OIGK3C Kod Erasmus / ISCED: 07.303 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Inżynierska grafika komputerowa
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera. Wiedzę na powyższe tematy może zdobyć w ramach przedmiotu pracownia komputerowa - technologie informacyjne i komunikacyjne (ćwiczenia).

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzony są w wymiarze 2 godz./tydz. w pracowni komputerowej. Program obejmuje ćwiczenia z programem AutoCad w układzie 2D oraz z elementami 3D. Słuchacz pozna jak wykonywać w grafice wektorowej przekroje geologiczne, mapy oraz rysunki pomocnicze

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznania studentów Wydziału Geologii z możliwościami zastosowania programu AutoCad w hydrogeologii i geologii inżynierskiej. Na zajęciach słuchacze uczą się obsługiwać program pod kątem jego zastosowania do wykonywania przekrojów geologicznych, map oraz różnych rysunków pomocniczych.

Literatura:

Andrzej Pikoń - AutoCAD 2008. Pierwsze kroki, Wyd. Helion, 2008.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu i ćwiczeń) student

W obszarze wiedzy:

K_W02 - zna problemy i metody badawcze z wybranych nauk z dziedzin nauk przyrodniczych, społecznych, humanistycznych, ścisłych, rolniczych lub medycznych

K_W03 - zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, chemizmu i dynamiki wód i innych elementów środowiska przyrodniczego

K_W14 - zna zasady korzystania z przestrzeni

W obszarze umiejętności:

K_U01 - wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U06 - wykorzystuje modele środowiskowe do interpretacji zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej

K_U07 - stosuje nowoczesne techniki informacyjne (np. GIS, teledetekcja, AutoCad)

W obszarze kompetencji społecznych:

K_K02 - docenia rolę edukacji praktycznej,ekologicznej i zdrowotnej

K_K04 - koordynuje pracę zespołu, w szczególności w zakresie przydziału obowiązków i zarządzania czasem

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, sprawdzenie notatek oraz sprawdzenie stopnia przyswojenia wykładanego materiału.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Mieszkowski
Prowadzący grup: Katarzyna Sawicka, Joanna Trzeciak, Sebastian Zabłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Mieszkowski
Prowadzący grup: Katarzyna Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Mieszkowski
Prowadzący grup: Joanna Trzeciak, Sebastian Zabłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.