Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konsultacje z promotorem, seminaria zakładowe (katedralne) i instytutowe - IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OKSSEMIV Kod Erasmus / ISCED: 07.305 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Konsultacje z promotorem, seminaria zakładowe (katedralne) i instytutowe - IV
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na II roku studiów doktoranckich
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Umiejętność studiowania literatury, znajomość podstawowych metod badawczych stosowanych w wybranej specjalności.

Skrócony opis:

W trakcie zebrań naukowych i seminariów w macierzystych zakładach (katedrze) oraz instytutach przedstawiane są powiązania badawcze i metodyczne występujące w naukach o Ziemi, w tym szczególnie dziedzinach związanych z realizacją doktoratu. Omawiane są tam metody badań terenowych, laboratoryjnych, badań modelowych stosowanych w wybranej specjalności. Studenci zapoznają się z profesjonalnymi metodami gromadzenia, opracowania materiału badawczego oraz tworzenia i zarządzania uzyskiwanymi zbiorami danych, a także zasadami analizowania wyników obserwacji i doświadczeń z uwzględnieniem nowoczesnych metod modelowania.

Opiekun naukowy/ promotor w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki podstawowej ustala plan aktywności naukowej doktorantów.

W trakcie konsultacji z promotorem omawiany jest harmonogram wykonywania rozprawy doktorskiej, metodyka badań, postępy prowadzonych przez doktorantów badań oraz rozwiązywane problemy interpretacyjne.

Pełny opis:

W trakcie zebrań naukowych i seminariów w macierzystych zakładach (katedrze) oraz instytutach przedstawiane są powiązania badawcze i metodyczne występujące w naukach o Ziemi, w tym szczególnie dziedzinach związanych z realizacją doktoratu. Omawiane są tam metody badań terenowych, laboratoryjnych, badań modelowych stosowanych w wybranej specjalności. Studenci zapoznają się z profesjonalnymi metodami gromadzenia, opracowania materiału badawczego oraz tworzenia i zarządzania uzyskiwanymi zbiorami danych, a także zasadami analizowania wyników obserwacji i doświadczeń z uwzględnieniem nowoczesnych metod modelowania.

Opiekun naukowy/ promotor w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki podstawowej ustala plan aktywności naukowej doktorantów.

W trakcie konsultacji z promotorem omawiany jest harmonogram wykonywania rozprawy doktorskiej, metodyka badań, postępy prowadzonych przez doktorantów badań oraz rozwiązywane problemy interpretacyjne.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium doktorant uzyskuje:

- szczegółową wiedzę i umiejętności w zakresie wybranej specjalności nauk geologicznych, w ramach której mieści się tematyka realizowanej dysertacji doktorskiej,

- znajomość metod badawczych stosowanych w wybranej specjalności,

- umiejętność gromadzenia, opracowania materiału badawczego, tworzenia i zarządzania uzyskiwanymi zbiorami danych,

- analizowania wyników obserwacji i doświadczeń z uwzględnieniem nowoczesnych metod modelowania,

- znajomość analitycznych metod wizualizacji z uwzględnieniem aspektów przestrzennych kluczowych dla zagadnień geologicznych,

- umiejętność oceny wiarygodności rezultatów badań i analiz poprzez dobór odpowiednich kryteriów weryfikacji i walidacji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

- treść i sposób prezentacji problemów badawczych oraz wyników własnych badań

- aktywność w dyskusji po wygłoszonych referatach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Żylińska
Prowadzący grup: Anna Żylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Żylińska
Prowadzący grup: Anna Żylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.