Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Invertebrates in the geological record and their application in reconstructing ancient environments

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WBZKT Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Invertebrates in the geological record and their application in reconstructing ancient environments
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Tutorial (zindywidualizowana dyskusja pomiędzy studentem a tutorem) dotyczy przeglądu wybranych grup skamieniałości bezkręgowców z uwzględnieniem ich: morfologii, taksonomii, trybu życia, minerałów budujących szkielety/muszle, zasięgu stratygraficznego. W czasie zajęć dyskusja może ewoluować zgodnie z zainteresowaniami studentów biorących udział w tutorialu.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie indywidualnych dyskusji połączonych z przeglądaniem kolekcji skamieniałości wybranych grup bezkręgowców znajdywanych w stanie kopalnym od kambru do dziś. Każda grupa omawiana jest z uwzględnieniem następujących cech: morfologia muszli/szkieletu, minerał/y budujące muszlę/szkielet, podstawowy podział taksonomiczny, tryb życia, zasięg stratygraficzny. Omawiane grupy obejmują: głowonogi, graptolity, ramienionogi, szkarłupnie i trylobity. Tematyka poszczególnych spotkań może ewoluować zgodnie z zainteresowaniami studenta biorącego udział w tutorialu.

Literatura:

Przykładowa literatura:

Clarkson, E.N.K. 2003. Invertebrate palaeontology and evolution. 4th Edition. Blackwell Science. 452 pp.

źródła internetowe

Efekty uczenia się:

W czasie tutorialu student realizuje co najmniej 3 z poniższych efektów (w zależności od przyjętego sposobu zaliczenia i zakresu tutorialu):

- potrafi wymienić najważniejsze grupy bezkręgowców w zapisie kopalnym skał fanerozoiku i podać ich podstawowe cechy

- na podstawie trybu życia poszczególnych skamieniałości potrafi zinterpretować środowisko sedymentacji skał je zawierających, z uwzględnieniem transportu i redepozycji

- umie krytycznie analizować literaturę naukową

- stosuje metodę dedukcji do znalezienia związków pomiędzy zaobserwowanymi faktami

- posiada umiejętności językowe pozwalające na aktywne czytanie prac naukowych w j. angielskim

- potrafi graficznie zebrać pozyskane dane,

- potrafi syntetycznie zaprezentować zebrane dane i ich krytyczną analizę w formie prezentacji multimedialnej

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, zaangażowanie i aktywność studenta, wykonanie zbiorczej tabeli uwzględniającej omawiane zagadnienia; przygotowanie krótkiej prezentacji podsumowującej tutorial podczas sesji naukowej poświęconą tutorialom z danego roku akademickiego.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Tutorial, 15 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Żylińska
Prowadzący grup: Anna Żylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Tutorial - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.