Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka z inżynierią genetyczną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-114GEN-OG Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Genetyka z inżynierią genetyczną
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Biologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawy genetyki klasycznej. Metody analizy genetycznej u bakterii i organizmów wyższych. DNA jako materiał genetyczny. Kod genetyczny i biosynteza białek. Techniki inżynierii genetycznej. Struktura i regulacja działania genów u pro- i eukariota. Genetyczne podstawy procesów różnicowania i rozwoju. Genetyczna regulacja procesów różnicowania się organizmów. Genetyczne podstawy zjawiska odporności. Geny a rak. Genetyka człowieka. Zastosowania genetyki w biotechnologii, rolnictwie i medycynie. Genetyka a ewolucja.

Pełny opis:

Przegląd problemów rozwiązywanych przez współczesną genetykę. Przykłady doświadczeń i podejść eksperymentalnych, które pozwoliły na zrozumienie podstawowych procesów biologicznych. Genetyka klasyczna, podstawowe terminy, prawa i zastosowania. Metody analizy genetycznej bakterii, grzybów i wyższych organizmów. DNA jako materiał genetyczny. Replikacja DNA. Kod genetyczny i biosynteza białek. Manipulowanie genami - techniki inżynierii genetycznej. Analiza restrykcyjna. Metody sekwencjonowania DNA i identyfikacji sekwencji homologicznych. Metody klonowania genów. Struktura i działanie genu prokariotycznego. Genetyczna regulacja procesów metabolicznych. Amplifikacja fragmentów DNA za pomocą techniki PCR i zastosowania tej techniki w różnych dziedzinach (kryminalistyka, archeologia, badanie pokrewieństwa pomiędzy osobnikami). Struktura i działanie genu eukariotycznego. Proces składania genów. Mechanizmy regulacji genetycznej na poziomie transkrypcji. Regulacja post-transkrypcyjna. Rola małych cząsteczek RNA w regulacji genetycznej. Genetyczna regulacja procesów różnicowania i rozwoju na przykładzie Drosophila. Geny w procesie nowotworzenia. Wirusy onkogeniczne, których materiałem genetycznym jest DNA i retrowirusy. Genetyczne podstawy zjawiska odporności, powstawanie przeciwciał i receptorów limfocytów T. Podstawy genomiki i proteomiki. Genetyka a ewolucja - ewolucja na poziomie molekularnym. Ważniejsze zastosowania technik inżynierii genetycznej w biotechnologii, rolnictwie i medycynie. Terapia genowa. Społeczny odbiór prac, w których stosuje się inżynierię genetyczną (GMO). Genetyka człowieka. Dziedziczenie inteligencji, pamięci i cech osobowości.

Literatura:

Genetyka molekularna. Red. Piotr Węgleński. PWN 2006.

Biochemia. Krótkie wykłady. David B. Hades. PWN 2005

Genomy. T. A. Bron. PWN 2001

Genetyka. Ilustrowany przewodnik. Eberhard Passarge Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 2004 (Tłumaczenie wydania z 2001 r)

Podstawy biologii komórki. Wprowadzenie do biologii molekularnej. B. Alberts, D. Bray, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter. PWN 1999

Concepts of Genetics. W. S. Klug, M. R Cummings, C. Spencer. 2006

Genes VII. Benjamin Lewin. 2000

Genomes 2. T. A. Brown. 2002

Molecular Biology of the Cell. B. Alberts, A. Johnson, M. Raff, K. Roberts, P. Walter. 2002

Molecular Biotechnology: Principles and application of recombinant DNA. B. R. Glick, J.J. Pasternak. 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza w zakresie:

1. podstaw genetyki i biologii molekularnej;

2. podstawowej terminologii stosowanej w genetyce i biologii molekularnej.

Umiejętności:

1. rozpoznaje i wyjaśnia zjawiska związane z organizacją i ekspresją informacji genetycznej;

2. czyta ze zrozumieniem teksty dotyczące genetyki w zakresie zdobytej wiedzy;

3. potrafi samodzielnie studiować poleconą literaturę i korzystać z zasobów internetu.

Kompetencje społeczne:

1. wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy z zakresu genetyki i biologii molekularnej, w szczególności wiedzy dotyczącej ochrony środowiska i przyrody.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy - test jednokrotnego wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Borsuk
Prowadzący grup: Ewa Borsuk, Piotr Borsuk, Rafał Milanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.