Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski "Biology, Chemistry, Engineering"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-123JABCE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski "Biology, Chemistry, Engineering"
Jednostka: Instytut Biologii Rozwoju i Nauk Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
chemia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Niezbędna podstawowa znajomość języka, wskazana znajomość na poziomie przynajmniej B2.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie i pogłębienie umiejętności studentów w posługiwaniu się językiem angielskim w mowie i piśmie do opisu badań naukowych w naukach przyrodniczych (przede wszystkim w naukach biologicznych). Studenci zapoznają się z oryginalnymi pracami naukowymi i używaną w nich fachową terminologią.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie i pogłębienie umiejętności studentów w posługiwaniu się językiem angielskim w mowie i piśmie do opisu badań naukowych w naukach eksperymentalnych (przede wszystkim w naukach biologicznych). Studenci zapoznają się z oryginalnymi pracami naukowymi i używaną w nich fachową terminologią. Zajęcia mają charakter konwersatorium, na którym analizowane są prace naukowe i materiały filmowe. Studenci wykonują związane z tematyką zadania, które opracowują samodzielnie, w parach oraz w zespołach.

Poruszane tematy:

1) Chemia ogólna, chemia organiczna; 2) Genetyka i inżynieria genetyczna; 3) Fizjologia i biotechnologia roślin; 4) Biochemia i chemia analityczna; 5) Biologia molekularna i genomika; 6) Immunologia; 7) Biologia medyczna; 8) Nanotechnologia

Literatura:

Aktualne anglojęzyczne publikacje naukowe podane przez prowadzących

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student

1. posiada wiedzę z zakresu podstawowej terminologii stosowanej w biologii chemii (K_W03).

Umiejętności:

Student

1. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w zakresie poruszanych tematów z dziedzin nauk o życiu (K_U01)

2. potrafi samodzielnie przeczytać i zinterpretować teksty oraz napisać w języku angielskim streszczenie (K_U03).

Kompetencje społeczne:

Student

1. potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K01)

2. pracuje w grupie dla osiągania wspólnych celów wykazując inicjatywę, elastyczność, dobrą organizację pracy oraz dyscyplinę czasową (K_K02);

3. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie konwersatorium wymaga:

- uczestnictwa w zajęciach

- pracy na zajęciach w sposób pozwalający pozytywnie ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Archacka, Rafał Archacki
Prowadzący grup: Karolina Archacka, Rafał Archacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia z przedmiotu Język angielski "Biology, Chemistry, Engeenering" będą prowadzone ZDALNIE z wykorzystaniem narzędzi dostępnych i obowiązujących na UW.

Spotkania odbywać się będą w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem zamieszczonym w USOS, tj. w semestrze zimowym, w piątkii, w godz. 8.45-10.15.

Dalsze szczegółowe informacje będą sukcesywnie przekazywane drogą mailową, a także za pomocą platformy edukacyjnej przeznaczonej do prowadzenia zajęć z tego przedmiotu.

Zaliczenie odbędzie się 29 stycznia 2021, w godzinach zajęć w formie pisemnej i zdalnie.

Z wyrazami szacunku,

Karolina Archacka (kczaja@biol.uw.edu.pl )

Rafał Archacki (rafa@ibb.waw.pl)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Archacka, Rafał Archacki
Prowadzący grup: Karolina Archacka, Rafał Archacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2021/2022 wszystkie zajęcia z przedmiotu Język angielski "Biology, Chemistry, Engeenering" będą prowadzone ZDALNIE z wykorzystaniem narzędzi dostępnych i obowiązujących na UW.

Spotkania odbywać się będą w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem zamieszczonym w USOS, tj. w semestrze zimowym, w piątki, w godz. 8.45-10.15.

Dalsze szczegółowe informacje będą sukcesywnie przekazywane drogą mailową, a także za pomocą platformy edukacyjnej przeznaczonej do prowadzenia zajęć z tego przedmiotu.

Z wyrazami szacunku,

Karolina Archacka (kczaja@biol.uw.edu.pl )

Rafał Archacki (rafa@ibb.waw.pl)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.