Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioenergetyka roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-216BENG Kod Erasmus / ISCED: 13.104 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioenergetyka roślin
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty KIERUNKOWE, BIOTECHNOLOGIA, I stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawowe wiadomości z zakresu fizjologii i biochemii roślin oraz umiejętność pracy w laboratorium. Korzystne ukończenie przedmiotu Fizjologia roślin D lub M.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu "Bioenergetyka Roślin" jest zapoznanie studentów ze zmianami w metabolizmie oksydacyjnym roślin zachodzącymi pod wpływem czynników środowiskowych. W ramach przedmiotu studenci uzyskują informacje o zasadach izolacji i charakterystyce organelli związanych z przetwarzaniem energii w komórce roślinnej (mitochondriów, chloroplastów) oraz oznaczaniu statusu energetycznego oraz poziomu redoks.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń z Bioenergetyki roślin jest: i) zapoznanie studentów z izolacją i funkcjonowaniem mitochondriów, chloroplastów; ii) poznanie zależności pomiędzy wpływem warunków zewnętrznych oraz stanem fizjologicznym tkanki a funkcjonowaniem i wydajnością energetyczną procesu oddychania i fotosyntezy, iii) poznanie metod pomiaru stężenia metabolitów wpływających na stan energetyczny tkanki (nukleotydy adenylowe, pirydynowe).

Literatura:

Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych oraz aktualna literatura (publikacje eksperymentalne i/lub przeglądowe) wskazana przez prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

Wykazuje znajomość zależności funkcjonalnych zarówno między składowymi komórki, jak i między komórkami.

Wykazuje znajomość różnorodnych technik i narzędzi badawczych stosowanych w pracach eksperymentalnych prowadzonych z wykorzystaniem materiału roślinnego.

Stosuje odpowiednie techniki pomiarowe i obrazowe w badaniach z zakresu biologii funkcjonalnej roślin.

Umie właściwie analizować uzyskane wyniki oraz przedyskutować je w oparciu o dostępne dane źródłowe.

Potrafi efektywnie pracować jako członek zespołu realizującego zadanie badawcze.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są zaliczane jeśli student: pracował na zajęciach w sposób pozwalający pozytywnie ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, jakie w toku zajęć uzyskał (opisane w sylabusie jako przedmiotowe efekty kształcenia).

Szczegółowe warunki zaliczenia zajęć: przygotowanie przez grupę zajęciową plakatu prezentującego uzyskane w trakcie zajęć wyniki oraz przedyskutowanie tych wyników na tle literaturowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Szal
Prowadzący grup: Monika Ostaszewska-Bugajska, Anna Podgórska, Bożena Szal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.