Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanizmy ewolucji I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-217ME1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanizmy ewolucji I
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, BIOLOGIA, I rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza o ewolucji na poziomie studiów I stopnia (zob. wykład „Ewolucja”). Podstawy genetyki na poziomie studiów I stopnia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład przedstawia mechanizmy ewolucji na poziomie molekularnym i genomowym. Porusza zagadnienia podstaw teoretycznych ewolucji biologicznej, powstania i ewolucji informacji genetycznej i jej ekspresji, ewolucji sekwencji makrocząsteczek biologicznych, genów i genomów, a także ewolucji mechanizmów kontrolujących rozwój organizmów i ich znaczenia dla ewolucji planów budowy.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawić mechanizmy ewolucji na poziomie sekwencji biologicznych, genów i genomów. W ramach wykładu poruszane są następujące zagadnienia:

• teoretyczne podstawy ewolucji biologicznej – ujęcie teorii informacji;

• elementy genetyki populacji – dynamika alleli w populacji pod wpływem doboru i dryfu genetycznego, ewolucja neutralna;

• powstanie i najwcześniejsze dzieje informacji genetycznej – od pierwszych replikatorów do pierwszych komórek;

• ewolucja sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych, modele podstawień, tempo gromadzenia się zmian w sekwencjach, dobór naturalny i ewolucja neutralna na poziomie sekwencji, hipoteza zegara molekularnego;

• powstanie komórek eukariotycznych – teoria endosymbiozy;

• ewolucja genomów – duplikacje genów i genomów, ewolucja rodzin genowych, horyzontalny transfer genów, koewolucja genomów jądra i organelli;

• zasady i zastosowania filogenetyki molekularnej i filogenomiki;

• podstawy ewolucyjnej biologii rozwoju – allometria, matematyczne ujęcie ewolucji planów budowy organizmów, głęboka homologia mechanizmów rozwojowych;

• ewolucja mechanizmów kontroli rozwoju roślin i zwierząt;

• ewolucja złożoności biologicznej – modele matematyczne i materiał empiryczny; powstawanie nowości ewolucyjnych – kooptacja i wymiana funkcji; filogenetyczne i rozwojowe ograniczenia ewolucji złożoności.

Literatura:

1) DL Hartl, AG Clark, Podstawy genetyki populacyjnej, Wydawnictwa UW, 2009

2) Kosmos, tom 58 nr 3-4, 2009 (http://kosmos.icm.edu.pl/)

3) D Futuyma Ewolucja. Wydawnictwa UW, 2005

4) TA Brown, Genomy, PWN 2009

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Golik
Prowadzący grup: Rafał Archacki, Paweł Golik, Marek Maleszewski, Krzysztof Spalik, Maksymilian Zienkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Golik
Prowadzący grup: Rafał Archacki, Paweł Golik, Marek Maleszewski, Krzysztof Spalik, Maksymilian Zienkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)