Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Humanistyka cyfrowa: narzędzia i procesy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SDN-HCNIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Humanistyka cyfrowa: narzędzia i procesy
Jednostka: Instytut Ameryk i Europy
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia mają dwa dystynktywne, ale połączone ze sobą cele. Po pierwsze, wprowadzają one osoby uczestniczące w problematykę związaną z użyciem narzędzi cyfrowych w badaniach naukowych i tzw. „knowledge work” oraz aktualne dyskusje związane z filozofią ich użycia. Pod drugie, w ramach kursu osoby uczestniczące zapoznają się praktycznie z konkretnymi narzędziami usprawniającymi pracę z informacją

Pełny opis:

Zajęcia mają dwa dystynktywne, ale połączone ze sobą cele. Po pierwsze, wprowadzają one osoby uczestniczące w problematykę związaną z użyciem narzędzi cyfrowych w badaniach naukowych i tzw. „knowledge work” oraz aktualne dyskusje związane z logiką ich użycia (np. foldery vs. tagi; naukowiec w sieci – co to oznacza; etc.). Pod drugie, w ramach kursu osoby uczestniczące zapoznają się praktycznie z konkretnymi narzędziami usprawniającymi pracę z informacją, takimi jak Zotero, Obsidian, aplikacjami read-later, protokołem RSS, etc.).

Literatura:

Wybór aktualnych artykułów dotyczących problematyki użycia narzędzi cyfrowych w badaniach (teksty w języku angielskim).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Zna i rozumie:

* zagadnienia związane z pracą z informacją w badaniach naukowych (P8S_WG)

* najnowsze stosowane w badaniach naukowych technologie i narzędzia (P8Z_WO)

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi:

* wykorzystywać narzędzia cyfrowe do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego, rozwiązywania złożonych problemów (P8S_UW)

* opracowywać nowe metody pracy z narzędziami w badaniach naukowych (P8Z_UN)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Jest gotów do:

* podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym: prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny i respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej (P8S_KR.1)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na minimum 80% zajęć + zadania praktyczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frelik
Prowadzący grup: Paweł Frelik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia mają dwa dystynktywne, ale połączone ze sobą cele. Po pierwsze, wprowadzają one osoby uczestniczące w problematykę związaną z użyciem narzędzi cyfrowych w badaniach naukowych i tzw. „knowledge work” oraz aktualne dyskusje związane z filozofią ich użycia. Pod drugie, w ramach kursu osoby uczestniczące zapoznają się praktycznie z konkretnymi narzędziami usprawniającymi pracę z informacją.

Pełny opis:

Zajęcia mają dwa dystynktywne, ale połączone ze sobą cele. Po pierwsze, wprowadzają one osoby uczestniczące w problematykę związaną z użyciem narzędzi cyfrowych w badaniach naukowych i tzw. „knowledge work” oraz aktualne dyskusje związane z logiką ich użycia (np. foldery vs. tagi; naukowiec w sieci – co to oznacza; etc.). Pod drugie, w ramach kursu osoby uczestniczące zapoznają się praktycznie z konkretnymi narzędziami usprawniającymi pracę z informacją, takimi jak Zotero, Obsidian, aplikacjami read-later, protokołem RSS, etc.).

Literatura:

Wybór aktualnych artykułów dotyczących problematyki użycia narzędzi cyfrowych w badaniach (teksty w języku angielskim).

Uwagi:

Język wykładowy: język wykładowy uzależniony od preferencji grupy (polski bądź angielski) – decyduje większość.

Online (Zoom) – ze względu na specyfikę materiału. Ważne: w czasie zajęć będzie wymagana realna obecność przy komputerze z włączoną kamerą. Uczestnictwo z tzw. „telefonu” (bądź z miejsc publicznych) nie jest możliwe ze względu na praktyczne zadania w czasie przynajmniej części zajęć.

wtorek online 18:00-19:30

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)