Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Concepts and Keywords for Digital Media

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SZD-CAKFDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Concepts and Keywords for Digital Media
Jednostka: Instytut Ameryk i Europy
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course will provide an overview of concepts that prove particularly productive in interrogating the novel aspects of such digital media as digital photography, videogames, music video, digital graphics, visualizations and infographics, digital interfaces, GIFs, and special effect sequences. The discussed keywords will include both more systematic frameworks (digital media histories; digital aesthetics; transmediality) and specific tools and techniques (glitch; algorithms).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

While virtually all contemporary media have transitioned to the digital modes of composition, production, and distribution (or evolved variants relying on digital technologies), some of these medial forms have been born digital. The traditional analytical frameworks (e.g., semiotics, Marxist theories, etc.) continue to be useful in the analyses of digital texts, but the latter also lend themselves to perspectives and approaches that address their novel medial specificity and parameters. The course will provide an overview of concepts that prove particularly productive in interrogating the novel aspects of such digital media as digital photography, videogames, music video, digital graphics, visualizations and infographics, digital interfaces, GIFs, and special effect sequences. The discussed keywords will include both more systematic frameworks (digital media histories; digital aesthetics; transmediality) and specific tools and techniques (glitch; algorithms).

Literatura: (tylko po angielsku)

Selected readings (this is only a sample):

Sean Cubitt, “Glitch,” Cultural Politics, 13.1 (2017), 19-33.

Alexander Galloway, The Interface Effect, Polity, 2013.

Deborah Levitt, The Animatic Apparatus. Animation, Vitality, and the Futures of the Image, Zero Books, 2018.

Carolyn R. Miller & Ashley R. Kelly, Emerging Genres in New Media Environments, Palgrave, 2017.

Jussi Parikka, A Geology of Media, University of Minnesota Press, 2015.

Jaakko Suominen, “How to Present the History of Digital Games. Enthusiast, Emancipatory, Genealogical, and Pathological Approaches,” Games and Culture, 12.6 (2016), 1-19.

Efekty uczenia się:

Wiedza: zna i rozumie

P8S_WG.2 główne tendencje rozwojowe kultury cyfrowej

P8S_WG.3 metodologię badań mediów cyfrowych

P8S_WK.1 problemy współczesnej kultury w kontekście technologii cyfrowych

Umiejętności: potrafi

P8S_UW.1 wykorzystywać wiedzę dotyczącą technologii cyfrowych i mediów do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym

P8S_UK.1 komunikować się na tematy związane ze współczesnymi mediami cyfrowymi w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym

P8S_UK.4 uczestniczyć w dyskursie naukowym dotyczącym współczesnych mediów cyfrowych

Kompetencje społeczne: jest gotów do

P8S_KK.3 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

P8S_KR.1 podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Completion of the course is conditional on regular attendance (2 absences allowed), in-class reading and discussion, and submission of a short end-of-term case-study project.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.