Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Epigrafika grecka: Pomiędzy archeologią klasyczną, historią starożytną a filologią grecką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SZD-EGPAKHSAFG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Epigrafika grecka: Pomiędzy archeologią klasyczną, historią starożytną a filologią grecką
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom epigrafiki greckiej jako jednej z nauk o starożytności klasycznej oraz ukazanie specyficznych dla niej metod badawczych.

Pełny opis:

trakcie zajęć poruszone zostaną następujące zagadnienia:

definicja epigrafiki (w odniesieniu do epigrafiki greckiej); epigrafika w systemie nauk o starożytności;

techniki i metody pracy epigrafika;

inskrypcja jako obiekt archeologiczny; rodzaje nośników inskrypcji; arceologiczny kontekst inskrypcji;

jak powstawały inskrypcje; rola redaktora tekstu i wykonawcy inskrypcji;

podstawowe rodzaje inskrypcji (inskrypcje o charakterze prawnym; inskrypcje honoryfikacyjne, kamienie graniczne; katalogi i listy, inskrypcje na przedmiotach użytku codziennego, inskrypcje religijne, inskrypcje nagrobne); niektóre z rodzajów zostaną omówione bardziej szczegółowo;

historia epigrafiki greckiej; epigrafika grecka w Polsce; kolekcje epigraficzne na świecie i w Polsce; rodzaje publikacji epigraficznych;

Przewidywana jest lektura wybranych inskrypcji w tłumaczeniu na język polski połączona z analizą ich kontekstu archaeologicznego i historycznego;

Przewidywane są próby odczytania inskrypcji ze zdjęć;

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, przewiduje się wizytę w Muzeum Narodowym w Warszawie celem obejrzenia oryginalnych zabytków epigrafiki greckiej.

Literatura:

B. Bravo, J. Trynkowski, ‘Epigrafika’ [w:] E. Wipszycka (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I, Warszawa 1979, str. 155–213, szczególnie str. 155–169

B. Bravo, J. Trynkowski, A. Wolicki, ‘Epigrafika, wprowadzenie’ [w:] E. Wipszycka (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I/II, Warszawa 2001, str. 131–153

B. Bravo, A. Wolicki, ‘Inskrypcje greckie’ [w:] E. Wipszycka (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I/II, Warszawa 2001, str. 154–185.

A. Łajtar, ‘Epigrafika’ [w:] E. Wipszycka (red.), Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. III, Warszawa 1999, str. 364–416.

B.H. McLean, An Introduction to Greek Epigraphy of the Hellenistic and Roman Periods from Alexander the Great down to the Reign of Constantine (323 B.C. – A.D. 337), Ann Arbor 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza: zna i rozumie

P8S_WG.2 główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie

P8S_WG.3 metodologię badań naukowych

Umiejętności: potrafi

P8S_UW.1 wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

- rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

- wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

Metody i kryteria oceniania:

aktywne uczestnictwo w zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Łajtar
Prowadzący grup: Adam Łajtar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.