Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literaturoznawstwo - Warsztat metodyczny grupowy - 4 godz. - ENG

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SZD-WM-LIT-4-EN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literaturoznawstwo - Warsztat metodyczny grupowy - 4 godz. - ENG
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Skrócona wersja warsztatu z zakresu metodyki szkoły wyższej. Ćwiczenia przedstawiają zarys fizjologii uczenia się i zapamiętywania oraz specyfikę nauczania na poziomie szkoły wyższej.

Pełny opis:

Skrócona wersja warsztatu z zakresu metodyki szkoły wyższej. Ćwiczenia przedstawiają zarys fizjologii uczenia się i zapamiętywania oraz specyfikę nauczania na poziomie szkoły wyższej.

Literatura:

Burger, Edward, Starbird, Michael. The 5 Elements of Effective Thinking. Princeton 2012.

Brown, Peter, Make It Stick: The Science of Successful Learning. Belknap Press, 2014.

Ericsson, Anders. Peak: Secrets from the New Science of Expertise. Houghton, Miffin, Harcourt 2016.

Oakley, Barbara. Mindshift. Penguin, 2017.

Materiały online

Efekty uczenia się:

Wiedza: zna i rozumie

P8S_WG.4 zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu

Umiejętności: potrafi

P8S_UW.3 transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej

P8S_UK.2 upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych

P8S_UK.3 inicjować debatę

P8S_UU.1 samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób

P8S_UU.2 planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi

Kompetencje społeczne: jest gotów do

P8S_KO.1 wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców

P8S_KO.2 inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

P8S_KR.1 podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

- prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

- respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad

ochrony własności intelektualnej

Metody i kryteria oceniania:

aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Babilas
Prowadzący grup: Dorota Babilas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Pełny opis:

Skrócona wersja warsztatu z zakresu metodyki szkoły wyższej. Ćwiczenia przedstawiają zarys fizjologii uczenia się i zapamiętywania oraz specyfikę nauczania na poziomie szkoły wyższej.

Literatura:

Burger, Edward, Starbird, Michael. The 5 Elements of Effective Thinking. Princeton 2012.

Brown, Peter, Make It Stick: The Science of Successful Learning. Belknap Press, 2014.

Ericsson, Anders. Peak: Secrets from the New Science of Expertise. Houghton, Miffin, Harcourt 2016.

Oakley, Barbara. Mindshift. Penguin, 2017.

Materiały online

Uwagi:

znajomość języka angielskiego na poziomie C1, dopuszczalna ilość nieobecności 0 (zajęcia mają tylko 4 godziny).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Babilas
Prowadzący grup: Dorota Babilas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Skrócony opis:

Skrócona wersja warsztatu z zakresu metodyki szkoły wyższej. Ćwiczenia przedstawiają zarys fizjologii uczenia się i zapamiętywania oraz specyfikę nauczania na poziomie szkoły wyższej.

Pełny opis:

Skrócona wersja warsztatu z zakresu metodyki szkoły wyższej. Ćwiczenia przedstawiają zarys fizjologii uczenia się i zapamiętywania oraz specyfikę nauczania na poziomie szkoły wyższej.

Literatura:

Burger, Edward, Starbird, Michael. The 5 Elements of Effective Thinking. Princeton 2012.

Brown, Peter, Make It Stick: The Science of Successful Learning. Belknap Press, 2014.

Materiały online (Moodle)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.