Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SDNS - Rozwój naukowy – zajęcia indywidualne z promotorem (warsztat naukowca)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-RNZI-15 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SDNS - Rozwój naukowy – zajęcia indywidualne z promotorem (warsztat naukowca)
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia badań związanych z tematyką rozprawy doktorskiej. Mają charakter ściśle zindywidualizowany, uwzględniając istotne zarówno z punktu widzenia doktoranta, jak i z punktu widzenia promotora zagadnienia warsztatu naukowego, np. pisanie tekstów akademickich, komunikacja naukowa i upowszechnianie wyników badań, zapoznanie się z koncepcją data science oraz komercjalizacja wyników działalności naukowej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna i rozumie

- w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej (P8S_WG.1),

- główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie (P8S_WG.2),

- metodologię badań naukowych (P8S_WG.3),

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji (P8S_WK.1),

- ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej (P8S_WK.2),

Umiejętności:

potrafi

- dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy (P8S_UW.2),

- planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym (P8S_UO.1), - samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób (P8S_UU.1),

Kompetencje społeczne:

jest gotów do

- krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej (P8S_KK.1),

- krytycznej oceny własnego wkła¬du w rozwój danej dyscypliny naukowej lub artystycznej (P8S_KK.2),

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych (P8S_KK.3),

- wypełniania zobowiązań społecz¬nych badaczy i twórców (P8S_KO.1),

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego (P8S_KO.2),

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (P8S_KO.3),

- wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności (P8S_UW.1):

definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

- podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym (P8S_KR.1):

prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Swianiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Bala, Katarzyna Dziewanowska, Tomasz Giaro, Aleksandra Grzymała-Kazłowska, Aleksander Gubrynowicz, Anna Jupowicz-Ginalska, Monika Kaczmarek-Śliwińska, Tomasz Kamiński, Sylwia Kulczyk, Roman Kuźniar, Mikołaj Lewicki, Wojciech Machała, Renata Mieńkowska-Norkiene, Lech Nijakowski, Konrad Osajda, Mateusz Pilich, Piotr Rylski, Przemysław Sadura, Przemysław Tomalski, Dominika Wajda, Karol Weitz, Marcin Wiącek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny
Prowadzący grup: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, Maciej Bernatt, Magdalena Błaszczyk, Barbara Bokus, Michał Brzeziński, Wojciech Brzozowski, Katarzyna Buczek, Tatiana Chauvin, Anna Cierpka, Mikołaj Czajkowski, Katarzyna Dembicz, Tomasz Gackowski, Aleksandra Gasztold, Michał Głowacki, Łukasz Goczek, Mirosław Górecki, Tomasz Grosse, Patrycja Grzebyk, Łukasz Hardt, Paweł Holas, Mirosława Huflejt-Łukasik, Beata Janiszewska, Maciej Kaliński, Grzegorz Karasiewicz, Ryszard Kokoszczyński, Katarzyna Kopczewska, Tomasz Kopczewski, Hubert Kowalski, Beata Kozłowska-Chyła, Marcin Krajewski, Michał Królikowski, Wiesław Lizak, Maria Łoszewska-Ołowska, Wojciech Machała, Joanna Madalińska-Michalak, Marek Madej, Mikołaj Madurowicz, Marcin Matczak, Anna Matysiak, Agnieszka Olechnicka, Małgorzata Olszak, Aneta Ostaszewska, Mikołaj Pawlak, Mirosław Pęczak, Mateusz Pilich, Ewa Pisula, Kamila Pronińska, Marcin Rzeszutek, Przemysław Sadura, Zbigniew Siemiątkowski, Sebastian Skuza, Joanna Smogorzewska, Marcin Solarz, Paweł Swianiewicz, Andrzej Szeptycki, Dawid Sześciło, Adam Szymański, Katarzyna Śledziewska, Maciej Taborowski, Piotr Tafiłowski, Maria Theiss, Przemysław Tomalski, Paweł Waszkiewicz, Aleksandra Wąsowska, Marcin Wiącek, Marcin Zajenkowski, Łukasz Zamęcki, Ryszard Zięba, Sławomir Żółtek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny
Prowadzący grup: Magdalena Dudkiewicz, Natalia Garner, Ewa Haman, Anna Horolets, Julia Kubisa, Magdalena Łukasiuk, Konrad Osajda, Małgorzata Sikorska, Paweł Swianiewicz, Grzegorz Tchorek, Joanna Wawrzyniak, Anne-Marie Weber-Elżanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.