Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyscypliny psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-SD-PSYCH Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyscypliny psychologia
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

16 godzinne seminarium dyscypliny psychologia.

Krótkie wykłady interaktywne, dyskusja, praca grupowa i samodzielna w trakcie zajęć i między zajęciami, analiza przykładów.

Język, w którym prowadzony jest przedmiot: polski (zajęcia: 3- 4) oraz angielski (zajęcia: 1-2 oraz 5-8)

Pełny opis:

Celem seminarium jest dostarczenie doktorantom zaawansowanej wiedzy na temat wybranych, współczesnych kierunków rozwoju psychologii jako nauki oraz dyskusja nad przełomowymi tekstami naukowymi i badaniami. Program obejmować będzie cztery moduły (po dwa zajęcia), każdy poświęcony zagadnieniom z innego obszaru badań i rozważań teoretycznych. Doktoranci będą zaproszeni do aktywnego udziału w dyskusji nad wybranymi zagadnieniami.

Program zajęć na rok akademicki 2021/ 2022 (zajęcia rozpoczynają się od 19.10.2021):

Moduł I: prowadzący - dr hab. Michał Bilewicz, prof. Ucz.

1. Humans as motivated lay anthropologists. What is "humanity"? -19.10.2021

2. Re-thinking political, geographical and cultural context in psychological research. -26.10.2021

Moduł II: prowadzący - dr hab. Marcin Rzeszutek

3. Wprowadzenie do ekonomii behawioralnej – cz. 1. – 16.11.2021

4. Wprowadzenie do ekonomii behawioralnej – cz. 2. – 23.11.2021

Moduł III: prowadzący - dr hab. Wojciech Ł. Dragan, prof. Ucz.

5. Wykorzystanie metod genetyki zachowania w badaniach psychologicznych – cz. 1. 07.12.2021

6. Wykorzystanie metod genetyki zachowania w badaniach psychologicznych – cz. 2. 21.12.2021

Moduł IV: prowadzące - dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. Ucz. i dr hab. Grażyna Kmita

7. Rozwój typowy i atypowy: jak stworzyć pomost pomiędzy podejściem neuropoznawczym a społeczno-relacyjnym? – 18.01.2022

8. Co badania nad rozwojem atypowym wnoszą do rozumienia ludzkiej psychiki? - 25.01.2022

Literatura:

Moduł I:

Zajęcia 1 (19.10.2021):

Mikołajczak, M., & Bilewicz, M. (2015). Foetus or child? Abortion discourse and attributions of humanness. British Journal of Social Psychology, 54(3), 500-518.

Bilewicz, M., Imhoff, R., & Drogosz, M. (2011). The humanity of what we eat: Conceptions of human uniqueness among vegetarians and omnivores. European Journal of Social Psychology, 41(2), 201-209.

Rothgerber, H. (2020). Meat-related cognitive dissonance: A conceptual framework for understanding how meat eaters reduce negative arousal from eating animals. Appetite, 146, 104511.

Zajęcia 2 (26.10.2021):

Gergen, K. J. (1973). Social psychology as history. Journal of personality and social psychology, 26(2), 309.

Imhoff, R., & Messer, M. (2019). In search of Experimental Evidence for Secondary Antisemitism. Meta-Psychology, 3.

Bilewicz, M. (2007). O pożytkach z teorii średniego zasięgu. Psychologia Społeczna, 2(3-4), 262-265.

Moduł II:

Zajęcia 3 i 4 (16.11.2021 i 23.11.2021)

Thaler, R. (2018). Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej. Poznań: Wydawnictwo Media i Rodzina.

Moduł III:

Zajęcia 5 i 6 (07.12.2021 i 21.12.2021)

Oniszczenko, W. (1997). Genetyczne podstawy temperamentu. (ss.71-90). Warszawa:

Oficyna Wydawnicza Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Dragan, W.Ł. (2014). Temperament w pierwszym roku życia. Uwarunkowania

genetyczne i środowiskowe. (ss. 14-27). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Schiele, M. A., Gottschalk, M. G., & Domschke, K. (2020). The applied implications

of epigenetics in anxiety, affective and stress-related disorders-A review and synthesis

on psychosocial stress, psychotherapy and prevention. Clinical Psychology Review,

101830.

Harden, K. P. (2020). “Reports of My Death Were Greatly Exaggerated”: Behavior

Genetics in the Postgenomic Era. Annual Review of Psychology, 72.

Moduł IV:

Zajęcia 7 (18.01.2022) i Zajęcia 8 (25.01.2022)

Kim, S. (2015). The mind in the making: Developmental and neurobiological origins of mentalizing. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 6(4), 356.

Lipschutz, R., & Bick, J. (2021). Developmental Psychopathology. In A. Venta, C. Sharp, J. M. Fletcher, P. Fonagy (Ed.). Developmental Psychopathology (pp. 18-34). John Wiley & Sons.

van’t Hooft,J., van der Lee, J.H., Opmeer, B.C., Aarnoudse-Moens, C.S.H., Leenders, A.G.E., Mol, B.W.J., de Haan, T.R. (2015). Predicting developmental outcomes in premature infants by term equivalent MRI: systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews (2015) 4:71, DOI 10.1186/s13643-015-0058-7

Paterson, S.J., Parish-Morris, J., Hirsh-Pasek, K., Michnick Golinkoff, R., (2016). Considering Development in Developmental Disorders, Journal of Cognition and Development, 17:4, 568-583, DOI: 10.1080/15248372.2016.1200047

Literatura dodatkowa:

Happe, F., Frith, U. (2014). Annual Research Review: Towards a developmental

neuroscience of atypical social cognition, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55 (6), 553–577.

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: obecność obowiązkowa na wszystkich zajęciach, w przypadku pojedynczej nieobecności indywidualną decyzję o innej formie zaliczenia danych zajęć podejmuje prowadzący; czytanie zadanych tekstów, aktywny udział w dyskusjach.

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): obecność, aktywna praca na zajęciach.

Metody weryfikacji efektów uczenia się: aktywność uczestników seminarium, odpowiedzi na pytania, ocena pracy na zajęciach.

Kryteria oceniania: obecność i aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Kmita
Prowadzący grup: Michał Bilewicz, Wojciech Dragan, Małgorzata Gambin, Grażyna Kmita, Marcin Rzeszutek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

16 godzinne seminarium dyscypliny psychologia.

Krótkie wykłady interaktywne, dyskusja, praca grupowa i samodzielna w trakcie zajęć i między zajęciami, analiza przykładów.

Język, w którym prowadzony jest przedmiot: polski (zajęcia: 3- 4) oraz angielski (zajęcia: 1-2 oraz 5-8).

Pełny opis:

Celem seminarium jest dostarczenie doktorantom zaawansowanej wiedzy na temat wybranych, współczesnych kierunków rozwoju psychologii jako nauki oraz dyskusja nad przełomowymi tekstami naukowymi i badaniami. Program obejmować będzie cztery moduły (po dwa zajęcia), każdy poświęcony zagadnieniom z innego obszaru badań i rozważań teoretycznych. Doktoranci będą zaproszeni do aktywnego udziału w dyskusji nad wybranymi zagadnieniami.

Program zajęć na rok akademicki 2021/ 2022 (zajęcia rozpoczynają się od 19.10.2021):

Moduł I: prowadzący - dr hab. Michał Bilewicz, prof. Ucz.

1. Humans as motivated lay anthropologists. What is "humanity"? -19.10.2021

2. Re-thinking political, geographical and cultural context in psychological research. -26.10.2021

Moduł II: prowadzący - dr hab. Marcin Rzeszutek

3. Wprowadzenie do ekonomii behawioralnej – cz. 1. – 16.11.2021

4. Wprowadzenie do ekonomii behawioralnej – cz. 2. – 23.11.2021

Moduł III: prowadzący - dr hab. Wojciech Ł. Dragan, prof. Ucz.

5. Wykorzystanie metod genetyki zachowania w badaniach psychologicznych – cz. 1. 07.12.2021

6. Wykorzystanie metod genetyki zachowania w badaniach psychologicznych – cz. 2. 21.12.2021

Moduł IV: prowadzące - dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. Ucz. i dr hab. Grażyna Kmita

7. Rozwój typowy i atypowy: jak stworzyć pomost pomiędzy podejściem neuropoznawczym a społeczno-relacyjnym? – 18.01.2022

8. Co badania nad rozwojem atypowym wnoszą do rozumienia ludzkiej psychiki? - 25.01.2022

Literatura:

Moduł I:

Zajęcia 1 (19.10.2021):

Mikołajczak, M., & Bilewicz, M. (2015). Foetus or child? Abortion discourse and attributions of humanness. British Journal of Social Psychology, 54(3), 500-518.

Bilewicz, M., Imhoff, R., & Drogosz, M. (2011). The humanity of what we eat: Conceptions of human uniqueness among vegetarians and omnivores. European Journal of Social Psychology, 41(2), 201-209.

Rothgerber, H. (2020). Meat-related cognitive dissonance: A conceptual framework for understanding how meat eaters reduce negative arousal from eating animals. Appetite, 146, 104511.

Zajęcia 2 (26.10.2021):

Gergen, K. J. (1973). Social psychology as history. Journal of personality and social psychology, 26(2), 309.

Imhoff, R., & Messer, M. (2019). In search of Experimental Evidence for Secondary Antisemitism. Meta-Psychology, 3.

Bilewicz, M. (2007). O pożytkach z teorii średniego zasięgu. Psychologia Społeczna, 2(3-4), 262-265.

Moduł II:

Zajęcia 3 i 4 (16.11.2021 i 23.11.2021)

Thaler, R. (2018). Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej. Poznań: Wydawnictwo Media i Rodzina.

Moduł III:

Zajęcia 5 i 6 (07.12.2021 i 21.12.2021)

Oniszczenko, W. (1997). Genetyczne podstawy temperamentu. (ss.71-90). Warszawa:

Oficyna Wydawnicza Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Dragan, W.Ł. (2014). Temperament w pierwszym roku życia. Uwarunkowania

genetyczne i środowiskowe. (ss. 14-27). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Schiele, M. A., Gottschalk, M. G., & Domschke, K. (2020). The applied implications

of epigenetics in anxiety, affective and stress-related disorders-A review and synthesis

on psychosocial stress, psychotherapy and prevention. Clinical Psychology Review,

101830.

Harden, K. P. (2020). “Reports of My Death Were Greatly Exaggerated”: Behavior

Genetics in the Postgenomic Era. Annual Review of Psychology, 72.

Moduł IV:

Zajęcia 7 (18.01.2022) i Zajęcia 8 (25.01.2022)

Kim, S. (2015). The mind in the making: Developmental and neurobiological origins of mentalizing. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 6(4), 356.

Lipschutz, R., & Bick, J. (2021). Developmental Psychopathology. In A. Venta, C. Sharp, J. M. Fletcher, P. Fonagy (Ed.). Developmental Psychopathology (pp. 18-34). John Wiley & Sons.

van’t Hooft,J., van der Lee, J.H., Opmeer, B.C., Aarnoudse-Moens, C.S.H., Leenders, A.G.E., Mol, B.W.J., de Haan, T.R. (2015). Predicting developmental outcomes in premature infants by term equivalent MRI: systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews (2015) 4:71, DOI 10.1186/s13643-015-0058-7

Paterson, S.J., Parish-Morris, J., Hirsh-Pasek, K., Michnick Golinkoff, R., (2016). Considering Development in Developmental Disorders, Journal of Cognition and Development, 17:4, 568-583, DOI: 10.1080/15248372.2016.1200047

Literatura dodatkowa:

Happe, F., Frith, U. (2014). Annual Research Review: Towards a developmental

neuroscience of atypical social cognition, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55 (6), 553–577.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.