Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SDNSP - Rozwój naukowy – zajęcia indywidualne z promotorem (warsztat naukowca)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-SZD-RNZI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SDNSP - Rozwój naukowy – zajęcia indywidualne z promotorem (warsztat naukowca)
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zajęcia indywidualne z promotorem. Zajęcia polegają na praktycznym doskonaleniu zagadnień poruszonych na wykładzie „Warsztat naukowca”. W szczególności, między innymi, w wyniku tych zajęć mogą być prowadzone działania przewidziane w Indywidualnym Planie Badawczym. Dodatkowo, w dyscyplinach Astronomia, Informatyka i Matematyka oczekuje się, że na III roku doktorant, pod opieką promotora, złoży wniosek o grant.

Efekty uczenia się:

doktorant zna właściwy dla swojej dyscypliny dorobek na poziomie pozwalającym na twórcze jej rozwijanie, istotne uwarunkowania działalności naukowej w swojej dyscyplinie, metodologię badań w swojej dyscyplinie, zna zasady i dokonuje upowszechniania wyników w swojej dyscyplinie oraz w otoczeniu społecznym i gospodarczym, stosuje strategie definiowania celu i przedmiotu badań naukowych z uwzględnieniem zobowiązań społecznych badaczy i twórców, umie dokonywać krytycznego przeglądu stanu wiedzy w swojej dyscyplinie i swojego w nią wkładu, planuje i realizuje, także w środowisku międzynarodowym, przedsięwzięcia badawcze z zachowaniem integralności etycznej, jest gotów do podejmowania zadań naukowca w społeczeństwie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Cyrański
Prowadzący grup: Tomasz Adamowicz, Tomasz Antosiewicz, Mihails Arhangelskis, Mateusz Baca, Barbara Badełek, Marcin Badziak, Bogusław Bagiński, Anna Bajer, Krzysztof Barański, Dariusz Bartosik, Tomasz Bauer, Anna Bednarska, Johannes Binder, Alicja Bobrowska, Jarosław Buczyński, Paweł Caputa, Michał Chmielewski, Maria Ciemerych-Litwinienko, Tomasz Cieślak, Jakub Czarnecki, Piotr Dawidowicz, Maciej Dąbski, Javier De Lucas Araujo, Rafał Demkowicz-Dobrzański, Paulina Dominiak, Andrzej Domonik, Mikołaj Donten, Zofia Dubicka, Kunal Dutta, Stefan Dziembowski, Łukasz Dziewit, Jerzy Dzik, Marcin Dziubiński, Piotr Fita, Anna Gambin, Tomasz Gierczak, Wojciech Grochala, Wojciech Hyk, Krzysztof Jachymski, Tomasz Jagielski, Paweł Jakubczyk, Tomasz Jakubczyk, Marzena Jankowska-Anyszka, Iwona Jasser, Karolina Jodkowska, Rafał Jurczakowski, Marcin Kałek, Joanna Kargul, Anna Karnkowska, Agnieszka Kloch, Jan Kołodyński, Agnieszka Korgul, Piotr Kossacki, Łukasz Kowalik, Wiktor Koźmiński, Katarzyna Krajewska, Agata Krawczyk-Balska, Andrzej Kudelski, Marta Kulik, Agnieszka Kwiatek, Zygmunt Lalak, Adrian Langer, Rafał Latała, Piotr Leszczyński, Wiktor Lewandowski, Adam Lewera, Marek Lewicki, Grzegorz Litwinienko, Maciej Łoziński, Paweł Majewski, Piotr Maszczyk, Tomasz Maszczyk, Krzysztof Meissner, Henryk Michalewski, Rafał Milanowski, Piotr Miłoś, Maciej Molas, Piotr Mucha, Robert Mysłajek, Anna Nowicka, Wojciech Pacuski, Jan Peszek, Karolina Piecyk, Paweł Pietrukowicz, Monika Piotrowska, Dariusz Plewczyński, Jacek Pniewski, Magdalena Popowska, Monika Radlińska, Czesław Radzewicz, Zbigniew Remin, Iwona Rutkowska, Piotr Sankowski, Sławomir Sęk, Mikołaj Sierżęga, Rafał Siuda, Renata Solarska, Krzysztof Spalik, Stanisław Speczik, Tadeusz Stacewicz, Iwona Stachlewska, Tomasz Stefaniuk, Krzysztof Stencel, Magdalena Stobińska, Jan Suffczyński, Piotr Sułkowski, Bożena Szal, Krzysztof Szamałek, Ewa Szczurek, Jacek Szczytko, Tomasz Szoplik, Piotr Szymczak, Dominik Ślęzak, Mateusz Tokarczyk, Michał Tomza, Szymon Toruńczyk, Joanna Trylska, Bartosz Trzaskowski, Wojciech Wasilewski, Renata Welc-Falęciak, Piotr Węgleński, Marta Wiśniewska, Monika Wojciechowska, Barbara Woronko, Andrzej Wysmołek, Anna Wysocka, Bogdan Zagajewski, Marek Zawadowski, Anna Zawadzka-Kazimierczuk, Aleksander Żarnecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Cyrański
Prowadzący grup: Piotr Achinger, Radosław Adamczak, Rafał Augustyniak, Anna Bajer, Konrad Banaszek, Anna Barabasz, Krzysztof Barański, Witold Bednorz, Przemysław Biecek, Ryszard Buczyński, Grzegorz Chałasiński, Michał Chmielewski, Arkadiusz Ciesielski, Marek Cygan, Michał Cyrański, Zbigniew Czarnocki, Andrzej Czerwiński, Kenneth De Baets, Norbert Dojer, Wojciech Dominik, Łukasz Drewniak, Jakub Drożak, Magdalena Dziembowska, Andrzej Dziembowski, Łukasz Dziewit, Urszula Foryś, Anna Gambin, Tomasz Gierczak, Paweł Golik, Karol Grela, Piotr Gwiazda, Piotr Hajac, Michał Hapka, Wojciech Hyk, Konrad Iwanicki, Krzysztof Jachymski, Tomasz Jagielski, Katarzyna Jarzembska, Iwona Jasser, Karolina Jaworska, Joachim Jelisiejew, Jacek Jezierski, Anna Kajetanowicz, Artur Kalinowski, Wojciech Kamiński, Marcin Karbarz, Anna Karnkowska, Paweł Kasprzak, Krzysztof Kazimierczuk, Agnieszka Kloch, Marta Koblowska, Leszek Kołodziejczyk, Agnieszka Korgul, Konrad Kossacki, Piotr Kossacki, Piotr Koszmider, Rafał Kotyński, Joanna Kowalska, Szymon Kozłowski, Wiktor Koźmiński, Katarzyna Krajewska, Joanna Kufel, Paweł Kulesza, Zygmunt Lalak, Dorota Latek, Maciej Lisicki, Grzegorz Litwinienko, Mateusz Łełyk, Paweł Majewski, Anna Makal, Rafał Milanowski, Maciej Molas, Seweryn Mroczek, Marcin Napiórkowski, Michał Nowakowski, Marek Olechowski, Miłosz Panfil, Jan Parafiniuk, Michał Parniak-Niedojadło, Barbara Piętka, Radosław Przeniosło, Karolina Pułka-Ziach, Adrianna Raczkowska, Urszula Radwańska, Krzysztof Rządca, Piotr Setny, Magdalena Skunik-Nuckowska, Ewa Smolska, Igor Soszyński, Iwona Stachlewska, Magdalena Stobińska, Małgorzata Stpiczyńska, Piotr Sułkowski, Małgorzata Suska-Malawska, Ewa Szczurek, Marta Szulkin, Piotr Szymczak, Rafał Tomecki, Michał Tomza, Jakub Tworzydło, Wojciech Wasilewski, Piotr Węgleński, Jarosław Wiśniewski, Łukasz Wyrzykowski, Marcin Zych, Jarosław Żygierewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)