Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategia publikacyjna w dyscyplinie/dziedzinie (warsztat naukowca)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1700-SZD-SPWN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategia publikacyjna w dyscyplinie/dziedzinie (warsztat naukowca)
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Etyka - 6 godzin,

Wnioski grantowe - 6 godzin,

Transfer wiedzy - 2 godziny,

Prezentacje naukowe - 6 godzin,

Publikacje naukowe - 6 godzin.

Pełny opis:

Prezentacje na seminariach i konferencjach. Jaka jest właściwa długość i struktura prezentacji? Projektowanie slajdów: rodzaj i rozmiar czcionki, układ tekstu i obrazków na slajdzie, kolory i obrazki. Jak odpowiadać na pytania z sali.

Efekty uczenia się:

Skuteczne przedstawianie swoich wyników naukowych na seminariach i konferencjach. Wrażliwość na to co i jak trzeba mówić w wystąpieniu publicznym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 4 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 2 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład specjalizacyjny, 4 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wasylczyk
Prowadzący grup: Rafał Archacki, Mikołaj Bojańczyk, Edyta Brzóska-Wójtowicz, Maria Górna, Tomasz Jagielski, Anna Karnkowska, Marta Kulik, Zygmunt Lalak, Dorota Rosińska, Joanna Sułkowska, Ireneusz Walaszczyk, Piotr Wasylczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Wykład specjalizacyjny - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)