Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Groźne zjawiska pogodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GZP-SF
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Groźne zjawiska pogodowe
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 6
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest szczególnie groźnym zjawiskom pogody, które często w sposób katastrofalny wpływają na życie ludzi i gospodarkę krajów. Poznajemy genezę tych zjawisk, ich przebieg oraz skutki. Poruszane przykładowe zagadnienia: burze i grad, elektryczność atmosferyczna (błyskawice, ognie św. Elma, zorze polarne), wielkie powodzie, cyklony zwrotnikowe, trąby powietrzne i wodne, monsun, El Niño i La Niña, wichury, uskoki wiatru, burze pyłowe; mgły, smog, inwersje temperatury – ich niekorzystny wpływ na człowieka; susze i pożary na świecie; pokrywa śnieżna, śnieg, gołoledź; dni gorące i dni mroźne w ciągu XX i XXI wieku. Przykłady niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych pochodzą zarówno z Polski, jak i ze świata.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie groźnych zjawisk pogodowych, przybliżenie zagrożonych nimi regionów świata oraz pokazanie ich wpływu na życie ludzi i gospodarkę.

Na wykładzie będą poruszane następujące zagadnienia:

1. Burze – rozkład przestrzenny na świecie i w Polsce, przyczyny powstawania burz, przebieg zjawiska, błyskawice, grzmoty, pioruny kuliste, wyładowania do wyższych warstw atmosfery, monitoring burz, prognoza zjawiska, sposoby ochrony życia i mienia – piorunochrony, Łowcy burz;

2. Ognie św. Elma, zorze polarne – inne przejawy elektryczności atmosferycznej, przebieg i skutki tych zjawisk;

3. Cyklony zwrotnikowe – rozkład przestrzenny głównie w strefie międzyzwrotnikowej, przyczyny, przebieg i skutki cyklonów, nadawanie imion cyklonom, skala intensywności Saffira-Simpsona;

4. Trąby powietrzne i wodne – miejsca występowania na świecie, Aleja Tornad w USA, trąby w Polsce, przyczyny, przebieg i skutki trąb, skala intensywności Fujity, Łowcy tornad, sposoby monitorowania, prognozowania i ochrony przed trąbami;

5. Deszcze ulewne, nawalne i towarzyszące im powodzie błyskawiczne. Powodzie rozlewne;

6. Susze i pożary – przyczyny, przebieg i skutki tych częstych katastrofalnych zjawisk, zagrożone nimi obszary, sposoby ochrony;

7. Dni gorące i dni mroźne w ciągu XX i XXI wieku;

8. Monsuny – teorie powstawania monsunów, obszary ich występowania, sposoby prognozowania (głównie monsunu indyjskiego), skutki zbyt ulewnego lub suchego monsunu;

9. El Niño i La Niña – na czym polega zjawisko Oscylacji Południowych (ENSO) w skład których wchodzą El Niño i La Niña, gdzie występują? Przyczyny, przebieg i skutki tych zjawisk, ich wpływ na klimat Ziemi, prognozowanie.

Na wykładach będą również prezentowane filmy o wybranych niebezpiecznych zjawiskach pogodowych.

Nakład pracy studenta:

Wykład - 30 godzin

Samodzielna praca studenta - 10 godzin

Razem - 40 godzin

Literatura:

1. Schmidt M., 1972, Meteorologia dla każdego, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.

2. Riezanow I. A., 1986, Wielkie katastrofy w historii Ziemi, PWN, Warszawa.

3. Graniczny M., Mizerski W., 2007, Katastrofy przyrodnicze, PWN, Warszawa.

4. Cerveny R., 2008, Wielkie katastrofy i anomalie klimatyczne w dziejach, Bellona, Warszawa.

5. Spignesi S. J., 2007, 100 największych katastrof wszechczasów, Bellona, Warszawa.

6. Czajewski J., 1988, Meteorologia żeglarska, WKŁ, Warszawa.

7. Holec M., Tymański P., 1973, Podstawy meteorologii i nawigacji meteorologicznej, Wydawnictwo Morskie, Warszawa.

8. Kożuchowski K., red., 2005, Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa

9. Trzeciak S., 2004, Meteorologia morska z oceanografią, PWN, Warszawa.

10. Roth G. D., 2000, Pogoda i klimat, Świat Książki, Warszawa.

11. Dunlop S., 2003, Pogoda, przewodnik ilustrowany, Świat Książki, Warszawa.

12. Duxbury A. C., Duxbury A. B., Sverdrup K. A., 2002, Oceany świata, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W02, K_W03, K_W06, K_U07, K_K04

Po zaliczeniu wykładu studenci:

- potrafią rozpoznać i prognozować groźne zjawiska pogodowe,

- wiedzą, które regiony świata są nimi zagrożone,

- potrafią określić wpływ niebezpiecznych zjawisk pogodowych na życie ludzi i gospodarkę,

- wiedzą w jaki sposób mogą chronić się i unikać tych zjawisk.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja, materiał filmowy.

Zaliczenie pisemne. Test złożony z pytań zamkniętych.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Popławska
Prowadzący grup: Joanna Popławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Popławska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)