Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terenowe zastosowanie geodezji i teledetekcji w badaniach środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-TGK-KT
Kod Erasmus / ISCED: 07.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terenowe zastosowanie geodezji i teledetekcji w badaniach środowiska
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawy GIS i teledetekcji środowiska.

Tryb prowadzenia:

w terenie
zdalnie

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest opanowanie terenowych metod rozpoznawania obiektów na zdjęciach i dokumentowanie informacji dotyczącej pokrycia terenu z wykorzystaniem m.in. aparatu cyfrowego. Interpretacja wyników pomiarów i obserwacji pozyskanych w terenie.

Pełny opis:

W badaniach terenowych przekazywane są treści teoretyczne i praktyczne z zakresu wykorzystania teledetekcji do badania stanu środowiska i możliwości monitorowania jego zmian.

W trakcie zajęć w terenie uczestnicy wykonują zdjęcia wybranych obiektów (wg zasad fotogrametrii bliskiego zasięgu ).

W części laboratoryjnej opracowywane są modele w postaci chmury punktów z wykorzystaniem algorytmu SfM (Structure-from-Motion), ze zdjęć pozyskanych cyfrową kamerą. Omawiane są zasady pomiaru stereoskopowego.

Literatura:

Zintegrowane techniki pomiarowe środowiska. 2009. Opracowanie zbiorowe pod red. J.R.Olędzkiego.

Czarnecki K. 1996, Geodezja współczesna w zarysie. Wydawnictwo Wiedza i Życie , Warszawa.

Jagielski A. 2002, Geodezja I. Wydawnictwo P.W.Stabil, Kraków.

Lamparski J. 2003, GPS w geodezji. Wydawnictwo Gall s.c, Katowice.

Łyszkowicz A. 2006, Geodezja czyli sztuka mierzenia Ziemi, Wyd. UWM w Olsztynie.

Koenderink, J. J. and van Doorn, A. J.: Affine structure from motion, J. Opt. Soc. Am. A 8, 377–385, 1991.

http://www.agisoft.com/downloads/user-manuals/

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W04, K_W06, K_W08, K_W09, K_U10, K_K04

Efekty specjalnościowe: S5_W06, S5_W14, S5_U10, S5_K03

Student potrafi opracować aerotriangulację bloku zdjęć, zorientować przestrzennie modele i pojedyncze zdjęcia, zna zasady fotogrametrii bliskiego zasięgu i potrafi zastosować w praktyce. Potrafi opracować model rzeźby terenu oraz przedstawić go w różnej formie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem koniecznym do zaliczenia zajęć terenowych jest:

- obecność na zajęciach,

- wyjście w teren i pozyskanie danych oraz wykonanie zadanego projektu,

-przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatu

Praca realizowana jest indywidualnie lub w grupach 2-3 osobowych.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zmarz
Prowadzący grup: Izabela Karsznia, Marlena Kycko, Adrian Ochtyra, Anna Zmarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Karsznia
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)