Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza danych ilościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-ADI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza danych ilościowych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

-

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych ilościowych w badaniach społecznych i ekonomicznych.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych ilościowych w badaniach społecznych i ekonomicznych. W trakcie wykładu uczestnicy poznają podstawy metodologii badań ilościowych, źródła danych i związane z nimi problemy metodyczne, a także najważniejsze pojęcia z zakresu statystyki opisowej służące do opisu rozkładów zmiennych na różnych skalach pomiarowych, a także do opisu współzmienności dwóch zmiennych. Studenci poznają również podstawy wnioskowania statystycznego (estymację średniej i błędu standardowego średniej), przygotowujące do stosowania bardziej zaawansowanych metod ilościowych.

Ćwiczenia odbywające się co tydzień w pracowni komputerowej uzupełniają treść wykładu i służą wykształceniu podstawowych umiejętności pracy z danymi ilościowymi. Studenci poznają użyteczne funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel, a także program statystyczny SPSS (PS Imago). Nauczą się konstruować proste bazy danych, przetwarzać dane w zależności od stawianych pytań badawczych, wyliczać podstawowe parametry statystyczne, a także poprawnie wizualizować i interpretować wyniki swoich analiz.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia ćwiczeń konieczne jest regularne uczestnictwo w zajęciach. Dopuszczalna jest 1 nieobecność w ciągu semestru, niezależnie od jej przyczyn. W przypadku kolejnych nieobecności uczestnik zajęć otrzyma dodatkowe zadanie do wykonania na zaliczenie nieobecności.

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w oparciu o kolokwium (test + sprawdzian umiejętności praktycznych) oraz oceniane prace domowe wykonywane w trakcie semestru.

Kolokwium stanowi 70% oceny z ćwiczeń, punktacja z prac domowych stanowi 30% oceny z ćwiczeń.

Egzamin końcowy z wykładu ma formę pisemną (testową). Końcowa ocena z kursu będzie ważoną średnią ocen z ćwiczeń (60%) i wykładu (40%).

Zarówno w przypadku kolokwium jak i egzaminu stosowana będzie następująca skala ocen:

100% - 90% bardzo dobry

90% - 80% dobry+

80% - 70% dobry

70% - 60% dostateczny+

60% - 50% dostateczny

< 50% niedostateczny

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Łukomska
Prowadzący grup: Wirginia Aksztejn, Julita Łukomska, Justyna Ślawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Gendźwiłł
Prowadzący grup: Wirginia Aksztejn, Adam Gendźwiłł, Julita Łukomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.