Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-SEML2 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 6
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przygotowanie do pisania pracy licencjackiej, w tym opanowanie podstaw redakcji tekstu oraz prezentowania koncepcji pracy i wyników badań, wybór tematu pracy licencjackiej, zebranie materiałów źródłowych i literatury przedmiotu.

Podczas seminarium licencjackiego każdy student prezentuje postępy nad pracą licencjacką.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie służy nauczeniu studentów studiów licencjackich zasad dotyczących właściwego doboru metod badawczych, krytycznego podejścia do pozyskanych materiałów oraz uzyskanych wyników, odniesienia ich do danych literaturowych, wysnucia prawidłowych wniosków z przeprowadzonych analiz oraz przygotowania właściwej pracy licencjackiej (struktura, układ, proporcje, przypisy, literatura obcojęzyczna, strona edycyjna).

Literatura:

Plit F., 2007. Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 88.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. zna zasady i metody pracy naukowej

2. zna zasady pisania pracy licencjackiej

3. wie jak zestawić materiały źródłowe niezbędne do realizacji tematu pracy licencjackiej

UMIEJĘTNOŚCI

1. identyfikuje zakres i przykłady problemów możliwych do zrealizowania w ramach pracy licencjackiej

2. potrafi oceniać literaturę dotyczącą tematu pracy licencjackiej pod kątem przydatności w jej realizacji

3. potrafi sformułować cel, założenia i hipotezę badawczą

4. umie sporządzić harmonogram realizacji pracy licencjackiej

Metody i kryteria oceniania:

Każdy referat z postępów pracy oraz materiały z prezentowanych treści są oceniane przez uczestników seminarium (w tym przez opiekuna). Do zaliczenia niezbędne są obecności na seminariach. Zaliczenie seminarium odbywa się po zatwierdzeniu przez opiekuna gotowej wersji pracy licencjackiej. Wersja ta powinna być gotowa do złożenia w Dziekanacie oraz w systemie plagiat.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Szmigiel-Rawska, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska, Wojciech Dziemianowicz, Magdalena Fuhrmann, Anna Grzegorczyk, Joanna Krukowska, Julita Łukomska, Dorota Mantey, Waldemar Wilk, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.