Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współpraca terytorialna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-WSTR-WW Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Współpraca terytorialna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty opcjonalne WGSR
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Nie ma specjalnych założeń, które studenci muszą spełnić, aby uczestniczyć w zajęciach.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej, empirycznej i praktycznej na temat współpracy terytorialnej definiowanej jako współpraca pomiędzy samorządami terytorialnymi oraz pomiędzy samorządami a organizacjami otoczenia społeczno-gospodarczego samorządów.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w dwóch komplementarnych formach wykładu - część wykładów prowadzona jest przez naukowego koordynatora przedmiotu a część przez gości. Goście to osoby pracujące na co dzień w samorządzie terytorialnym i zajmujące się praktyką funkcjonowania współpracy terytorialnej w ramach różnych polityk lokalnych.

Zajęcia prowadzone są naprzemiennie w blokach tematycznych. Poruszane zagadnienia:

1. Zarządzanie regionem metropolitalnym;

2. Formy współpracy międzygminnej oraz powiatowo-gminnej;

3. Polityka zagraniczna miasta;

4. Polityka klimatyczna miasta - wyzwania, podejmowane działania, udział w sieciach międzynarodowych oraz mobilizowanie partnerów społeczno-ekonomicznych na rzecz realizacji wspólnych celów;

5. Współpraca miasta z otoczeniem w wybranych politykach miejskich:

- polityka mieszkaniowa,

- polityka transportowa,

- planowanie przestrzenne,

- planowanie strategiczne.

Literatura:

Kaczmarek T. (2005); Struktury terytorialno-administracyjne I ich reformy w krajach europejskich, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Kwon, S. W., & Feiock, R. C. (2010). Overcoming the barriers to cooperation: Intergovernmental service agreements. Public Administration Review, 70(6), 876-884.

Miszczuk, A. 1996, Idea euroregionów i przykłady jej realizacji w Europie Zachodniej iw Polsce,[w:] M. Bałtowski (red.) Euroregion Bug, 4, 129-139.

Parteka T., Szlachta J., Szydarowski W., (red.), (2005); Region Bałtycki w nowej Europie, Biuletyn, Zeszyt 217, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.

Skorupska A. (2005);Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego na podstawie badań, w: Skorupska A. (red.), Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.

Swianiewicz P. (2005); Kontakty międzynarodowe samorządów, w: Samorząd terytorialny, nr 10, Warszawa.

Swianiewicz, P. (2005). Kontakty międzynarodowe samorządów. Samorząd terytorialny, (10), 7-27.

Swianiewicz, P. Gendźwiłł, A., Krukowska, J., Lackowska, M., Picej, A. 2016. Współpraca międzygminna w Polsce. Związek z rozsądku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Szmigiel, K. 2009. Regionalne po co i z kim? Relacje międzynarodowe polskich województw. Warszawa: Geoprofit.

Szmigiel-Rawska K., 2017, Teorie współpracy terytorialnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Szmigiel-Rawska, K., & Dołzbłasz, S. (2012). Trwałość współpracy przygranicznej. CeDeWu.

Szmigiel-Rawska, K., 2013, The institution of co-operation in border regions – examples of the activities of Polish organisations, Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development, Vol.17.1, pp.11–20.

Szmigiel-Rawska, K., S. Dołzbłasz, 2012, Trwałość współpracy przygranicznej, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa.

Williamson, O. E. 2009. Transaction cost economics: The natural progression. Nobel prize lecture. December, 8.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się pisemnym zaliczeniem na ocenę w formie testu.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wirginia Aksztejn
Prowadzący grup: Wirginia Aksztejn, Piotr Żuber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wirginia Aksztejn
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.