Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przyrodniczo-przestrzenne uwarunkowania rozwoju miast

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-SM-1-25
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przyrodniczo-przestrzenne uwarunkowania rozwoju miast
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, Studia miejskie, stacjonarte - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Woda w mieście jest potrzebna do jego funkcjonowania i rozwoju, stanowi też niebezpieczeństwo. Jak radzić sobie z ryzykiem powodziowym i jak adaptować się do podtopień w miastach. Klimat miasta jako czynnik określający komfort i warunki zdrowotne życia mieszkańców. Problem spodziewanych zmian klimatu i metody adaptacji do nich.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Miasta są obecnie najszybciej rozwijającymi obszarami osadnictwa. Jak każde inne miejsce życia człowieka powinno zapewniać warunki do bezpiecznego i zdrowego bytowania. W historii lokalizacji miast ważną rolę spełniała dostępność do wody. Konwersatorium ma za zadanie pokazać jakie są metody szacowania zasobów wodnych, określania poziomu ryzyka powodziowego, adaptacji do powodzi miejskich w obliczu zmian klimatu.

Pełny opis:

Konwersatorium obejmuje następujące zagadnienia:

- Cykl hydrologiczny, lądowa część cyklu hydrologicznego

- Miary i jednostki używane do określenia przepływu i zasobów wodnych

- Jak określić ile wody płynie w rzece i co to jest stan wody

- Metody probabilistyczne jako narzędzie szacowania ryzyka powodziowego

- Czy dany fragment miasta jest bezpieczny przed powodzią - mapy ryzyka

- Powodzie miejskie jako nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa miast

- Jak radzić sobie z ryzykiem powodziowym w miastach

Literatura:

- Chełmicki W., 2001, Woda: zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

- Leal, W.F., Nagy, G., Borga, M., Chavez, D., Magnuszewski, A., 2020, Climate Change, Hazards and Adaptation Options. Springer Nature Switzerland AG

- Mikulski Z., 1998, Gospodarka wodna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Ochrona środowiska, Rocznik statystyczny. GUS, Warszawa.

- Żmudzka E, Kulesza K, Lenartowicz M, Leziak K, Magnuszewski A., 2019, Assessment of modern hydro-meteorological hazards in a big city – identification for Warsaw. Meteorol Appl., 1–11. https://doi.org/10.1002/met.1779

Efekty uczenia się:

Podstawowa wiedza o procesach hydrologicznych, metodach pomiarowych w hydrologii, sposób obliczania zasobów wodnych. Wprowadzenie do metod probabilistycznych stosowanych do określania przepływów o założonym prawdopodobieństwie przewyższenia. Mapy ryzyka powodziowego - jak je interpretować . Powodzie w mieście jak sobie z tym radzić ja drodze adaptacji

Metody i kryteria oceniania:

Esej na zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Grochowski
Prowadzący grup: Paweł Cywiński, Sylwia Dudek-Mańkowska, Ada Górna, Mirosław Grochowski, Barbara Jaczewska, Jolanta Korycka-Skorupa, Artur Magnuszewski, Monika Pękalska, Wojciech Pokojski, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Miasta są obecnie najszybciej rozwijającymi obszarami osadnictwa. Jak każde inne miejsce życia człowieka powinno zapewniać warunki do bezpiecznego i zdrowego bytowania. W historii lokalizacji miast ważną rolę spełniała dostępność do wody. Konwersatorium ma za zadanie pokazać jakie są metody szacowania zasobów wodnych, określania poziomu ryzyka powodziowego, adaptacji do powodzi miejskich w obliczu zmian klimatu.

Pełny opis:

Konwersatorium obejmuje następujące zagadnienia:

- Cykl hydrologiczny, lądowa część cyklu hydrologicznego

- Miary i jednostki używane do określenia przepływu i zasobów wodnych

- Jak określić ile wody płynie w rzece i co to jest stan wody

- Metody probabilistyczne jako narzędzie szacowania ryzyka powodziowego

- Czy dany fragment miasta jest bezpieczny przed powodzią - mapy ryzyka

- Powodzie miejskie jako nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa miast

- Jak radzić sobie z ryzykiem powodziowym w miastach

Literatura:

Chełmicki W., 2001, Woda: zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Mikulski Z., 1998, Gospodarka wodna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Ochrona środowiska, Rocznik statystyczny. GUS, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)