Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityki publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-SM-3-4MEP-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityki publiczne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, Studia miejsie, stacjonarne - sem. 3
Studia Miejskie, III i IV semestr, Moduł Ekonomiczno-Polityczny
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Tematyka zajęć dotyczy polityk samorządowych w zakresie publicznych usług lokalnych. Polityki te mogą dotyczyć np.

- form organizacyjno-prawnych wykorzystywanych przy dostarczaniu usług lokalnych

- sposobów finansowania usług lokalnych

- taryf za usługi lokalne

- angażowania różnych podmiotów w dostarczanie usług lokalnych

- efektywności i pomiaru jakości usług lokalnych.

Przedmiot składa się z 30 godzin konwersatorium oraz 30 godzin ćwiczeń

Pełny opis:

Bloki tematyczne zajęć:

1. Trendy zmian w organizacji lokalnych usług publicznych: tendencje do urynkawiania świadczenia usług publicznych, wpływ New Public Management

2. Formy organizacyjno-prawne świadczenia usług publicznych w Polsce: pojęcia i charakterystyki jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, spółki komunalnej, zasad zlecania wykonywania usług, form świadczenia usług we współpracy z podmiotami publicznymi (np. innymi JST) lub prywatnymi.

3. Sposoby finansowania usług lokalnych. Polityka taryfowa, subsydiowanie usług, zakres finansowania usług z budżetu

4. Formy organizacyjno-prawne i ich efektywność na przykładzie wybranych usług: transport publiczny, gospodarka odpadami, wod-kan

5. Rola obywateli w ko-produkcji usług publicznych.

6. Pomiar jakości usług publicznych na przykładzie wybranych usług.

7. Rola samorządu w świadczeniu usług lokalnych

a) na przykładzie wybranych sektorów gospodarki komunalnej: mieszkania komunalne, dostarczanie wody i odbiór ścieków, transport publiczny

b) na przykładzie usług społecznych: przedszkola i żłobki.

Literatura:

Swianiewicz, P. (2011) Finanse samorządowe: koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Warszawa: Municipium (rozdział 6 o politykach taryfowych i formach świadczenia usług)

Wollmann H. (2016) Provision of Public and Social Services in European Countries: From Public Sector to Marketization and Reverse—or, What Next? in: S. Kuhlmann & G. Bouckaert (Eds.), Local Public Sector Reforms: National Trajectories and International Comparisons (pp. 187–204). Houndmills: Palgrave Macmillan

Swianiewicz, P. (2017) Urynkowienie, prywatyzacja i rekomunalizacja. Formy dostarczania lokalnych usług publicznych w opiniach burmistrzów krajów europejskich, Samorząd Terytorialny nr 5, s. 11-26

Sześciło D. (2014) Rynek Prywatyzacja Interes publiczny Wyzwania urynkowienia usług publicznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Szmigiel-Rawska K, Łukomska J. & António F. Tavares (2020) The anatomy of choice: an analysis of the determinants of local service delivery in Poland, Local Government Studies, DOI: 10.1080/03003930.2020.1777108

Peterson, O.H., Hjelmar, U., Vrangbæk, K. (2018) „Is contracting out public services still a great panacea?”, Social Policy and Administration, 52(1): 130-157

Brzóska, A., Swianiewicz, P. (2020) Elastyczność popytu na lokalny transport zbiorowy w polskich miastach, Studia Regionalne i Lokalne nr 2, s. 67-91

Kluza B., Kluza K., 2020, Mieszkania komunalne – wyzwanie dla polityki mieszkaniowej państwa w świetle badań wybranych miast, Urban Development Issues, volume 67, 75–84

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Łukomska, Katarzyna Romańczyk, Paweł Swianiewicz
Prowadzący grup: Justyna Kościńska, Julita Łukomska, Katarzyna Romańczyk, Paweł Swianiewicz, Katarzyna Szmigiel-Rawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Łukomska, Katarzyna Romańczyk
Prowadzący grup: Julita Łukomska, Katarzyna Romańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.