Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cuda i kryzysy. I i II Republika Włoska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-CUKR-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cuda i kryzysy. I i II Republika Włoska
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Pełny opis:

1. Upadek faszyzmu i nowe otwarcie międzynarodowe Włoch po II wojnie światowej

2. Italia i traktat pokojowy a dyplomacja polska

3. Organizacja I Republiki i odbudowa gospodarcza powojennych Włoch

4. Włochy w powojennym układzie sił : od Grande Potenza do Media Potenza

5. Partie polityczne I i II Republiki Włoskiej i transformacja systemu politycznego

6. Wzloty i upadki włoskiej chadecji

7. Włochy wobec nowych wyzwań lat 1956-1989

8. Rok 1968 – „bunt” i przeobrażenia społeczne

9. Włochy wobec „Solidarności” i stanu wojennego.

10. B. Craxi – nowe wyzwania - nowa polityka czy kontynuacja?

11. Silvio Berlusconi – nowy model przywództwa politycznego?

12. Ruch Pięciu gwiazd Beppe Grilla – nowa forma demokracji czy populizm?

13. Polityka włoska w basenie Morza Śródziemnego – problemy migracyjne

14. Włochy wobec kryzysu bałkańskiego w końcu XX wieku.

Literatura:

G. Mammarella, L’Italia contemporanea 1943-2007,Bologna 2008;

L’Italia contemporanea dagli anni Ottanta a oggi, vol I. Fine della Guerre fredda e globalizzazione, a cura di S. Pons, Adraino Roccucci, e Federico Romero, Roma 2014;

vol. II L’Italia contemporanea dagli anni Ottanta a oggi, vol III. Istituzioni e politica, a cura di Simona Colarizi, Agostino Giovagnoli e Paolo Pombeni, Roma 2014;

M. Pasztor, D. Jarosz, Nie tylko Fiat. Z dziejów stosunków polsko-włoskich 1945-1989, Warszawa 2018;

M. Pasztor, D. Jarosz, Skazani na podległość. Z dziejów stosunków polsko-włoskich w latach 1945-1958, Warszawa 2013;

K. Strzałka, Między przyjaźnią a wrogością. Z dziejów stosunków polsko-włoskich (1939-1945), Kraków 2001;

R. Marozzo della Rocca, La politica estera italiana e l’Unione Sovietica 1944-1948, Roma 1985;

P. Pleskot, Kłopotliwa panna „S”. Postawy polityczne Zachodu wobec „Solidarności” n atle stosunków z PRL (1980-1989), Warszawa 2013;

P. Podemski, Od pierwszej do Drugiej Republiki – mechanizmy transformacji włoskiego systemu partyjnego, w: Partie polityczne w początkach XXI wieku. Problemy rozwoju, organizacji i funkcjonowania , pod red. M. Wincławskiej, Toruń 2013.

A. Varsori, L’Italia nelle relazioni internazionali dal 1943 al. 1992, Bari 1998.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności i obecności studentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Pasztor
Prowadzący grup: Grażyna Pasztor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)