Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geopolitical Tuesdays II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-GEW2 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Geopolitical Tuesdays II
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Monografy i fakultety WNPiSM - semestr letni
Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Konwersatorium prowadzone jest w języku angielskim. Część zajęć (ok. 4-6 spotkań) odbędzie się z udziałem badaczy z ośrodków francuskich (gości).

Konwersatorium organizowane jest przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW i Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW we współpracy z Groupe d’études géopolitiques przy École Normale Supérieure Paris i Instytutem Francuskim.

Osoby koordynujące konwersatorium: mgr Tomasz Łukaszuk (WNPiSM UW), dr Nicolas Maslowski (OKFiSF UW), dr Kinga Torbicka (OKFiSF UW).

15 godzin w semestrze letnim 2019/2020. Co drugi wtorek w godzinach 15.00-16.30.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami geopolityki w Europie i na świecie, ukazanie różnych podejść badawczych wyjaśniających istotę tych procesów i zjawisk oraz omówienie ich wpływu na wydarzenia w Europie oraz na świecie. W zajęciach będą uczestniczyli zaproszeni wykładowcy z uczelni francuskich.

Pełny opis:

Konwersatorium prowadzone jest w języku angielskim. Część zajęć (ok. 4-6 spotkań) odbędzie się z udziałem badaczy z ośrodków francuskich (gości).

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami geopolityki w Europie i na świecie, ukazanie różnych podejść badawczych wyjaśniających istotę tych procesów i zjawisk oraz omówienie ich wpływu na wydarzenia w Europie oraz na świecie. W zajęciach będą uczestniczyli zaproszeni wykładowcy z uczelni francuskich.

Konwersatorium wpisuje się w sieć debat odbywających się między innymi w Columbia University, EHESS, ESSEC, LUISS, SciencesPo Paris, Scuola Superiore Sant'Anna, Paris IV Sorbonne, Universidade Lisboa i Universitatea din Bucureşti. Debaty te umożliwiają studentom kontakt z wybitnymi badaczami z Francji. Tematy zajęć będą inspirowane artykułami dotyczącymi aktualności geopolitycznych z czasopisma internetowego „Le Grand continent”.

„Wtorki geopolityczne” to propozycja zbudowania intelektualnej, politycznej i naukowej debaty w kontynentalnej skali.

Pierwsze konwersatorium będzie miało charakter wprowadzający i organizacyjny. Po prezentacji projektu nastąpi wykład zaproszonego gościa i debata. Następnie odbędzie się sześć kolejnych spotkań.

Konwersatorium ma za zadanie:

1. Przedstawić wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu.

2. Zapoznać studenta z podstawowymi informacjami na temat:

- omawianych zagadnień z zakresu geopolityki,

- francuskiego podejścia do geopolityki.

W ramach przedmiotu będzie realizowany następujący zakres tematów:

1. Perspektywa strategiczna Francji w Azji

2. Rosyjskie wizje geopolityczne

3. Francja a europejskie siły odstraszania

4. Geopolityka ryzyka

5. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych 2020

6. Geopolityka euro

7. Ewolucja polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej

Konwersatorium = 15 godzin

Samodzielne przygotowanie do zajęć (literatura w języku angielskim) = 60 godz.

Przygotowanie do napisania eseju (w języku angielskim) = 60 godz.

Razem = około 120 godzin pracy studenta.

Terminy spotkań:

1. 23.02.2021 Amb. Tomasz Orłowski: „Challenges connected to the concept of European defense from the Polish position. Understanding and misunderstandings”

2. 09.03.2021 dr Amelie Zima (Université catholique de Lille), prof. Andrzej Szeptycki (WNPiSM UW): „From enemy to ally. The accession of Hungary, Poland and the Czech Republic to NATO”

3. 23.03.2021 Maciej Bukowski (UJ): „Climate change as a pressuring factor for the international security system”

4. 20.04.2021 prof. Frederic Grare (Carnegie Endowment for International Peace), prof. Isabelle Saint-Mezard (French Institute of Geopolitics, University of Paris VIII): „France, the Other Indo-Pacific Power”

5. 11.05.2021 Amb. Adam Kułach: „Djibouti - a tiny playground and a crossroad of multiple global and regional interests”

6. 25.05.2021 Roman Krakovsky (Université de Genève): „Right-wing parties in Central Europe: between success and failure in ere of Covid-19 pandemic”

7. 08.06.2021 Paola Mattei (4EU+, Milan University): „The challenges of democracy for central Europe in the face of the pandemic”

Literatura:

1. Burgess Peter J., Surveillance, Privacy and Security Citizens’ Perspectives, Routledge, Londyn 2016

2. Brzezinski Zbigniew, Strategic Vision and the Crisis of Global Power, New York 2012

3. Grygiel Jakub J., Great power and geopolitical change, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2011

4. Tuathail Gearóid, Dalby Simon, Routledge Paul (red.), The geopolitics reader, Routledge, Londyn, Nowy Jork 2003

5. Pozostałe teksty zostaną studentom wskazane w trakcie trwania zajęć

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu konwersatorium student uzyska:

Wiedzę pozwalającą:

1. uzupełnić rozumienie wybranych pojęć z zakresu geopolityki.

2. poznać wybrane podejścia do badań geopolitycznych.

Umiejętności pozwalające:

1. wyjaśnić wybrane problemy geopolityczne.

Postawy pozwalające na:

Dostrzeżenie walorów analizy aktualności we współczesnym świecie w oparciu o wiedzę akademicką i szersze spojrzenie intelektualne opierające się na pogłębionej refleksji.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność (dopuszczalna nieobecność na jednych zajęciach), aktywny udział w dyskusji, esej w języku angielskim na koniec semestru nawiązujący do jednego z tematów prowadzonych konwersatoriów (6 stron). Esej będzie sprawdzony przez jednego z koordynatorów przedmiotu.

Od studentów oczekuje się przeczytania wyznaczonych materiałów w języku angielskim przed rozpoczęciem każdych zajęć oraz gotowości do zgłaszania uwag i/lub pytań w dyskusjach.

Obecność (dopuszczalna nieobecność na jednych zajęciach), aktywny udział w dyskusji, esej w języku angielskim na koniec semestru nawiązujący do jednego z tematów prowadzonych konwersatoriów (6 stron). Esej zostanie sprawdzony przez jednego z koordynatorów przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Łukaszuk, Nicolas Masłowski, Kinga Torbicka
Prowadzący grup: Tomasz Łukaszuk, Nicolas Masłowski, Kinga Torbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia będą prowadzone zdalnie na platformie Google Meet i UW Come.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.