Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Political History

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-ANG-L-D1POHI
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Political History
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne -ANG-DZIENNE I STOPNIA - 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This introductory course is to familiarize students with selected, most important events, developments and processes, shaping political history of the Western world since the French Revolution of 1789.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

This introductory course is to familiarize students with selected, most important events, developments and processes, shaping political history of the Western world since the French Revolution of 1789.

It focuses on two themes:

1. Major ideological, political and miliary confrontations, such as revolutions and wars as well as on their consequences.

2. Shaping of the democratic system and its challenges.

Topics:

1. Outline of pre-1789 European history.

2. Significance and impact of the Enlightenment project and 1789 French Revolution.

3. Main political developments of the 19th century:

- confrontation among powers,

- the growth of nation states,

- gradual development of the “Western political model”, dominated by liberalism and the rise of democratic institutions.

4. WW I and its consequences. Crisis of parliamentary democracy, the advance of authoritarian and totalitarian tendencies.

5. Communist project – its realization and collapse.

6. WW II as a turning moment in world’s history.

7. Cold War. European integration.

8. Into the 21st century – the end of history that never came.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment:

1. Regular attendance - required. Two absences are allowed without consequences. In case of greater number of absences, some additional reading or an extra assignment paper may be required.

2. Active participation in class discussions, based first of all on assigned reading - recommended.

3. Short mid-term exam (in-class essay, 40 minutes) - required.

1. Regular participation in classes (obligatory). Two absences are allowed without consequences. In case of a greater number of absences, an additional assignment (oral or written) may be required.

2. Active participation in class discussions, based first of all on assigned reading (recommended).

3. Midterm in-class exam - written test at the end of November or in early December (obligatory).

4. Final in-class written exam - in the form of a closed and open test during the winter examination session (obligatory).

Grade distribution (approximately):

Attendance and participation in class discussions - 25%

Midterm - 25%

Final exam - 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Józefowicz
Prowadzący grup: Sławomir Józefowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Józefowicz
Prowadzący grup: Sławomir Józefowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)