Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Foreign Policy Analysis

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-GPIR-D2IFPA
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Foreign Policy Analysis
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe -GPIR- DZIENNE 2 semestr 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) General knowledge on politics, international relations, political and social-economic processes in the world.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Introduction to the course. Definition and characteristic of Foreign Policy Analysis (FPA). Theories of International Relations (IR) and its application to FPA. Influence of decision-makers and bureaucracy on shaping foreign policy. Impact of institutions and social actors on foreign policy. Relations between culture and foreign policy. Practical application of FPA (case studies).Final exam.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Introduction to the course.

2-3. Definition and characteristic of Foreign Policy Analysis (FPA): definition of foreign policy; development of FPA; levels of FPA; goals, resources, instruments, process and outcomes of foreign policy.

4. Theories of International Relations (IR) and its application to FPA: FPA from the perspective of realism, liberalism, constructivism and other IR theoretical approaches/schools.

5. Influence of decision-makers and bureaucracy on shaping foreign policy: emotions, cognition, perceptions; various management styles and group thinking; different organisational and bureaucracy models.

6. Impact of institutions and social actors on foreign policy: significance of state power and political regime/system; influence of mass-media, lobby groups, experts and public opinion.

7. Relations between culture and foreign policy: norms and national identities; national roles; organisational and strategic cultures; discourse and FPA.

8-9. Practical application of FPA (case studies): small projects presented by students (in groups); every group presents its project (related to chosen topic) defining a research problem, formulating a hypothesis, research questions and purpose of study as well as indicating a useful method of FPA.

10. Exam (test).

Literatura: (tylko po angielsku)

D. Beach, Analyzing Foreign Policy, Basingstoke 2012

S. Burchill, The National Interest in International Relations Theory, New York 2005

C, Cantir, J. Kaarbo, Contested Roles and Domestic Politics: Reflections on Role Theory in Foreign Policy Analysis and IR Theory, Foreign Policy Analysis (2012) 8.

J.D. Hagan, Does Decision Making Matter? Systemic Assumptions vs.

Historical Reality in IR Theory, International Studies Review 2001, no. 3 (2)

D.P. Houghton, Reinvigorating the Study of Foreign Policy Decision

Making: Toward a Constructivist Approach, Foreign Policy Analysis 2007, no. 3 (1)

V.M. Hudson, Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground

of International Relations, Foreign Policy Analysis 2005, no. 1 (1)

A.I. Johnston, Strategic Cultures Revisited. Reply to Colin Gray. Review

of International Studies 1999, no. 25 (3)

J. Kaarbo, Foreign Policy Analysis in the Twenty-First Century: Back to

Comparison, Forward to Identity and Ideas, International Studies Review 2003, no. 5 (2)

L. Klymenko, M. Siddi, Exploring the link between historical memory and foreign policy: an introduction, International Politics (2020) 57

T. Knecht, M.S. Weatherford, Public Opinion and Foreign Policy: The

courses of Presidential Decision Making, International Studies Quarterly 2006, no. 50 (3)

H. Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace,

New York 1948

J.-F. Morin, J. Paquin, Foreign Policy Analysis. A Toolbox, Cham, 2018

N. Pijović, How States Order the World: A Typology of “Core” and “Peripheral” Foreign Policy, Foreign Policy Analysis (2020) 16

The Scientific Study of Foreign Policy, J.N. Rosenau (ed.), New York-London 1966

M. Schafer, Science, Empiricism and Tolerance in the Study of Foreign

Policy Making, International Studies Review 2003, no. 5 (2)

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Student knows and understands:

K_W01: different approaches, levels and methods of Foreign Policy Analysis (FPA) as the part of IR science;

K_W03: various approaches, levels and methods of FPA: terminology and methods and techniques for studying international relations;

K_W04: actors, norms, institutions and other phenomena and processes, including influence of culture and identity, shaping foreign policy decison-making processes.

Student is able to:

K_U01: identify and apply proper FPA methods and techniques to case study analysis concerning FPA.

Student is ready to:

K_K01: prepare critical analysis of foreign policy decision-making processes, individually or through teamwork.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

1.Attendance and activity during the entire course (20%).

2. Preparation of case study analysis on chosen topic related to FPA (40%).

3. Exam - test (40%).

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Raś
Prowadzący grup: Maciej Raś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Introduction to the course. Definition and characteristic of Foreign Policy Analysis (FPA). Theories of International Relations (IR) and its application to FPA. Influence of decision-makers and bureaucracy on shaping foreign policy. Impact of institutions and social actors on foreign policy. Relations between culture and foreign policy. Practical application of FPA (case studies).Final exam.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Introduction to the course.

2-3. Definition and characteristic of Foreign Policy Analysis (FPA): definition of foreign policy; development of FPA; levels of FPA; goals, resources, instruments, process and outcomes of foreign policy.

4. Theories of International Relations (IR) and its application to FPA: FPA from the perspective of realism, liberalism, constructivism and other IR theoretical approaches/schools.

5. Influence of decision-makers and bureaucracy on shaping foreign policy: emotions, cognition, perceptions; various management styles and group thinking; different organisational and bureaucracy models.

6. Impact of institutions and social actors on foreign policy: significance of state power and political regime/system; influence of mass-media, lobby groups, experts and public opinion.

7. Relations between culture and foreign policy: norms and national identities; national roles; organisational and strategic cultures; discourse and FPA.

8-9. Practical application of FPA (case studies): small projects presented by students (in groups); every group presents its project (related to chosen topic) defining a research problem, formulating a hypothesis, research questions and purpose of study as well as indicating a useful method of FPA.

10. Exam (test).

Literatura: (tylko po angielsku)

D. Beach, Analyzing Foreign Policy, Basingstoke 2012

S. Burchill, The National Interest in International Relations Theory, New York 2005

C, Cantir, J. Kaarbo, Contested Roles and Domestic Politics: Reflections on Role Theory in Foreign Policy Analysis and IR Theory, Foreign Policy Analysis (2012) 8.

J.D. Hagan, Does Decision Making Matter? Systemic Assumptions vs.

Historical Reality in IR Theory, International Studies Review 2001, no. 3 (2)

D.P. Houghton, Reinvigorating the Study of Foreign Policy Decision

Making: Toward a Constructivist Approach, Foreign Policy Analysis 2007, no. 3 (1)

V.M. Hudson, Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground

of International Relations, Foreign Policy Analysis 2005, no. 1 (1)

A.I. Johnston, Strategic Cultures Revisited. Reply to Colin Gray. Review

of International Studies 1999, no. 25 (3)

J. Kaarbo, Foreign Policy Analysis in the Twenty-First Century: Back to

Comparison, Forward to Identity and Ideas, International Studies Review 2003, no. 5 (2)

L. Klymenko, M. Siddi, Exploring the link between historical memory and foreign policy: an introduction, International Politics (2020) 57

T. Knecht, M.S. Weatherford, Public Opinion and Foreign Policy: The

courses of Presidential Decision Making, International Studies Quarterly 2006, no. 50 (3)

H. Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace,

New York 1948

J.-F. Morin, J. Paquin, Foreign Policy Analysis. A Toolbox, Cham, 2018

N. Pijović, How States Order the World: A Typology of “Core” and “Peripheral” Foreign Policy, Foreign Policy Analysis (2020) 16

The Scientific Study of Foreign Policy, J.N. Rosenau (ed.), New York-London 1966

M. Schafer, Science, Empiricism and Tolerance in the Study of Foreign

Policy Making, International Studies Review 2003, no. 5 (2)

Uwagi: (tylko po angielsku)

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)