Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Foreign Policy of Central and Eastern European Countries

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-GPIR-D3FPCE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Foreign Policy of Central and Eastern European Countries
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe -GPIR- DZIENNE 3 semestr 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Eastern Europe and Central Europe as regions in international relations. General characteristics of Eastern Europe and Central Europe – similarities and differences. International integration of Eastern European and Central European countries. Foreign policies of the Eastern European countries. Foreign policies of the Baltic, Central European and Balkan states.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1-2. Eastern Europe and Central Europe as regions in international relations. Different perceptions and divisions of Eastern Europe and Central Europe. Concepts of East-Central Europe and Central and Eastern Europe. East-Central Europe – one region or many? The impact of historical factors on shaping the regions.

3-4. General characteristics of Eastern Europe and Central Europe – similarities and differences (political, economic, social, cultural factors, international identities of Eastern European and Central European countries). Security problems in the regions. Armed conflicts after the end of the cold war. “Frozen conflicts” in Europe. The problem of the non-recognised countries.

5-6. International integration of Eastern European and Central European countries. Competition between the West and Russia. Shaping the new division of Europe. The EU and NATO versus the Eurasian Economic Union and the CSTO. The role of the USA in these regions.

7-10. Foreign policies of Eastern European countries:

- the Russian Federation as a global and regional power; Russia’s influence in post-Soviet area and Central Europe;

- Ukraine – from a divided, buffer state to a united, pro-Western entity? Ukraine’s future prospects;

- Belarus in IR;

- Georgia – a small Transcaucasian country in the “great game” of powers;

- Armenia and Azerbaijan in IR.

11-14. Foreign policies of the Baltic, Central European and Balkan states:

- Poland between the USA and the EU’s powers; Poland in the EU and the NATO; Polish ambitions and capabilities: a leader of the Visegrad Group and “Eastern dimension” of the EU? Polish system transformation and attractiveness of Poland for its neighbours; Poland-Russia relations; 3 Seas Initiative;

- post-Soviet Baltic republics: challenges for development in the shadow of the “Russian bear”;

- V-4 countries in IR;

- Balkan countries in IR.

15. Summary. Test.

Literatura: (tylko po angielsku)

Ambiguities of Europe’s Eastern Neighbourhood - Perspectives from Germany and Poland, W. Hilz, S. Minasyan, M. Raś (eds), Wiesbaden 2020

A. Antczak, Z. Śliwa, Security dilemmas of the Baltic region, ŚSP 2018, no. 3

Armenian foreign policy agenda for 2014-2015, Yerevan 2014

Belarusian Foreign Policy: 360 degrees, A. Kudors (ed.), Riga 2017

A. Balcer, K. Blusz, Changing course? Foreign policy in Poland after the elections, 23.11.2015, Commentary, European Council on Foreign Relations

A. Bieńczyk-Missala, Poland’s foreign and security policy: main directions, UNISCI Journal, January 2016

J. Bugajski, M. Assenova, Eurasian disunion : Russia's vulnerable flanks, Washington, D.C., 2016

Armenian foreign policy agenda for 2014-2015, Yerevan 2014

C.J. Carrion, Why Azerbaijan needs a Strategic Reform of its foreign policy towards the European Union?, CESD, April 2016

Country Strategy for Estonian-Moldovan Development Cooperation 2016–2018

J. Dempsey, Grounded: Poland-Russia Relations, Carnegie Europe, 13.04.2015

The Foreign Policy of the Republic of Moldova (1998-2008), Chisinau 2010

Georgian Foreign Policy. The Quest for Sustainable Security, K. Kakachia, M. Cecire (eds.), Tbilisi 2013

F. Hett, S. Meuser, The European Union and Belarus. Time for a New Policy, February 2016

Identities and Solidarity in Foreign Policy: East Central Europe and the Neighbourhood, E. Tulmets (ed.), Prague 2012

K. Ismayilov, K. Zasztowt, Azerbaijan’s Risky Game between Russia and the West, PISM Policy Paper, October 2015

M. Laruelle, The “Russian World” Russia’s Soft Power and Geopolitical Imagination, Washington, D.C., 2015

L. Van Metre, V.G. Gienger, K. Kuehnast, The Ukraine-Russia Conflict Signals and Scenarios for the Broader Region, USIP Special Report, March 2015

A. Moshes, Belarus’ Renewed Subordination to Russia, PONARS Eurasia Policy Memo No. 329, August 2014

A New Foreign Policy for Ukraine. Expert Perspectives, Kyiv 2010

T.G. Petros, Evolution of Armenia's Foreign Policy, Armenian International Policy Group, Working Paper No. 03/2013

Post-Crimea Shift in EU-Russia Relations: From Fostering Interdependence to Managing Vulnerabilities, Kristi Raik & András Rácz (eds), Tallin 2019

J. Prus, Polish-Russian relations. Can they get any worse?, New Eastern Policy, January-February, No 1 (XX)/2016

M. Raś, Foreign and security policy in the party discourse in Poland – main features, UNISCI Journal

B. Shaffer, Foreign Policies of the States of the Caucasus: Evolution in the Post-Soviet Period, Uluslararası İlişkiler, Volume 7, No 26 (Summer 2010)

L. Shevtsova, Russia XXI: The Logic of Suicide and Rebirth, Moscow 2013

R. Taras, From Russophobia to Russo-Hypopsia: Poland’s Foreign Policy towards Russia 2007-15 - the Making and Unmaking of the Eastern Partnership, Paper prepared for the IX Congress of the International Council for Central and East European Studies (ICCEES), Makuhari, Japan, 7 August 2015

Third powers in Europe’s east, N. Popescu, S. Secrieru (eds), Paris 2018

The Transformation of Nationalism in Central and Eastern Europe, K. Cordell, K. Jajecznik (eds), Warsaw 2015

D. Trenin, The Ukraine Crisis and The Resumption of Great-Power Rivalry, Carnegie Moscow Center, July 2014

Trouble in the neighbourhood? The future of the EU’s eastern partnership, A. Hug (ed.), London 2015

E. Tulmets, East Central European Foreign Policy Identity in Perspective. Back to Europe and the EU’s Neighbourhood, Basingstoke, New York, NY, 2014

Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives, A. Pikulicka-Walczewska, R. Sakwa (eds.), Bristol 2015

Ukrainian Prism: Foreign Policy 2015, Kiev 2015

V.V. Vasilienko, Russia’s non-military foreign policy instruments in its ‘near abroad’ in the Polish expert discourse, Ulpaper 9/2014

V. Veebel, I. Ploom, Estonia’s comprehensive approach to national defence: origins and dillemas, Journal on Baltic Security, 2018, no. 4(2)

H. Yakovlev-Golani, Two Decades of the Russian Federation’s Foreign Policy in the Commonwealth of Independent States: The Cases of Belarus and Ukraine, Yerusalem 2011

A. Wierzbicki, Polish-Belarusian Relations, Between a Common Past and the Future, Baden-Baden, 2018

J. Zając, Poland's Security Policy 2016

R. Zięba, The Euro-Atlantic Security System: From Cooperation to Crisis, Cham 2018

R. Zięba, Poland’s Foreign and Security Policy: Problems of Compatibility with the Changing International Order, Springer, Cham 2020

Analyses, reports and other papers related to the post-Soviet area published by the Centre for Eastern Studies in Warsaw as well as the Institute of Central Europe (previously: Institute of Central-Eastern Europe) in Lublin.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge on:

- Eastern Europe and Central Europe as regions in international relations;

- international integration of Eastern European and Central European countries;

- foreign policies of the Eastern European countries;

- foreign policies of the Baltic, Central European and Balkan states.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Students will get ranking on the basis of their work during the whole course, including their participation (attendance and activity) in the workshops and final written exam (test).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Raś
Prowadzący grup: Maciej Raś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)