Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody i techniki współczesnej dyplomacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D2MTWD-DW
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki współczesnej dyplomacji
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok -przedmioty ze specjalności DW
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni mieć podstawową wiedzę z zakresu dyplomacji.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są zagadnieniom z zakresu zastosowania głównych metod i technik we współczesnej dyplomacji. Zajęcia rozpoczynają się od przybliżenia zagadnień teoretycznych z zakresu omawianej problematyki, następnie podejmowane są zagadnienia o wymiarze praktycznym.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są zagadnieniom z zakresu zastosowania głównych metod i technik we współczesnej dyplomacji. Zajęcia rozpoczynają się od przybliżenia zagadnień teoretycznych z zakresu omawianej problematyki, następnie podejmowane są zagadnienia o wymiarze praktycznym.

1. Wprowadzenie – główne pojęcia z zakresu metod i technik współczesnej dyplomacji (negocjacje, konflikt, techniki i strategie negocjacji)

2. Techniki/taktyki negocjacyjne

3. Organizacja negocjacji

4. Emocje a negocjacje. Etyka a negocjacje

5. Negocjacje wielostronne (burza mózgów – case study)

6. Negocjacje dwu- i wielostronne – wymiar praktyczny (gra symulacyjna)

7. Najlepsze praktyki w negocjacjach (koalicje, BATNA)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Lewicki R. J., B. Barry, D. M. Saunders, Zasady negocjacji, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011.

Marczuk, K. P. Modern Diplomats as Civil Servants: Capabilities, Competencies and Education. A Case Study of the Foreign Service in Poland, [w:] H. Sullivan, H. Dickinson (red.), The Palgrave Handbook of the Public Servant. Cham: Palgrave Macmillan 2020 (w druku).

Marczuk, K. P. Dyplomacja i polityka wewnętrzna: logika gier dwupoziomowych, R.D. Putnam [tłumaczenie z j. angielskiego], [w:] H. Schreiber, A. Wojciuk (red.), Stosunki międzynarodowe. Antologia tekstów źródłowych. Tom 1: Korzenie dyscypliny – do 1989 roku. Warszawa: WUW 2018, s. 484-499.

Orłowski T., Protokół dyplomatyczny: między tradycją a nowoczesnością, Warszawa 2015 (wybrane rozdziały).

Literatura uzupełniająca:

Karsznicki K., Sztuka dyplomacji i negocjacji w świecie wielokulturowym, Difin, Warszawa 2013.

Pierzchała M., Dyplomacja od podstaw w opowieściach ekspertów, Toruń 2016.

Rosell L., B. Lundén, Techniki negocjacji: jak odnieść sukces w negocjacjach, BL Info Polska, Gdańsk 2003.

Szczepanik K., Organizacja polskiej służby zagranicznej 1918–2010, Wydawnictwo Naukowe Askon, Warszawa 2012.

Zbiegień-Maciąg L., Taktyki i techniki negocjacyjne, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2009

oraz inne materiały polecane przez wykładowcę.

Materiały online:

Harvard Program on Negotiation, http://www.pon.harvard.edu/

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Definiuje główne pojęcia z zakresu metod i technik współczesnej dyplomacji.

2. Rozróżnia techniki/taktyki negocjacyjne.

Umiejętności

3. Planuje przebieg procesu negocjacji.

4. Wykorzystuje najlepsze praktyki w procesie negocjacji.

Kompetencje

5. Jest zdolny do przygotowania i organizacji negocjacji dwu- i wielostronnych.

6. Postępuje zgodne z zasadami etyki w trakcie procesu negocjacji.

S2_W06, S2_W07, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_K01, S2_K02

Metody i kryteria oceniania:

Zal/o

Kryteria oceniania (test, gra symulacyjna, praca w grupach):

0-6 pkt -2

6,5-7 pkt -3

7,5 pkt -3,5

8,8-5 pkt -4

9 pkt -4,5

9,5-10 pkt -5

Ocena końcowa:

0-18 pkt-2

18,5-20 pkt-3

20,5-22 pkt-3,5

22,5-25 pkt-4

25,5-28 pkt-4,5

28,5-30 pkt-5

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Marczuk
Prowadzący grup: Karina Marczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są zagadnieniom z zakresu zastosowania głównych metod i technik we współczesnej dyplomacji. Zajęcia rozpoczynają się od przybliżenia zagadnień teoretycznych z zakresu omawianej problematyki, następnie podejmowane są zagadnienia o wymiarze praktycznym.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są zagadnieniom z zakresu zastosowania głównych metod i technik we współczesnej dyplomacji. Zajęcia rozpoczynają się od przybliżenia zagadnień teoretycznych z zakresu omawianej problematyki, następnie podejmowane są zagadnienia o wymiarze praktycznym.

1. Wprowadzenie – główne pojęcia z zakresu metod i technik współczesnej dyplomacji (negocjacje, konflikt, techniki i strategie negocjacji)

2. Techniki/taktyki negocjacyjne

3. Organizacja negocjacji

4. Emocje a negocjacje. Etyka a negocjacje

5. Negocjacje wielostronne (burza mózgów – case study)

6. Negocjacje dwu- i wielostronne – wymiar praktyczny (gra symulacyjna)

7. Najlepsze praktyki w negocjacjach (koalicje, BATNA)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Lewicki R. J., B. Barry, D. M. Saunders, Zasady negocjacji, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011.

Marczuk, K. P. Modern Diplomats as Civil Servants: Capabilities, Competencies and Education. A Case Study of the Foreign Service in Poland, [w:] H. Sullivan, H. Dickinson (red.), The Palgrave Handbook of the Public Servant. Cham: Palgrave Macmillan 2020 (w druku).

Marczuk, K. P. Dyplomacja i polityka wewnętrzna: logika gier dwupoziomowych, R.D. Putnam [tłumaczenie z j. angielskiego], [w:] H. Schreiber, A. Wojciuk (red.), Stosunki międzynarodowe. Antologia tekstów źródłowych. Tom 1: Korzenie dyscypliny – do 1989 roku. Warszawa: WUW 2018, s. 484-499.

Orłowski T., Protokół dyplomatyczny: między tradycją a nowoczesnością, Warszawa 2015 (wybrane rozdziały).

Literatura uzupełniająca:

Karsznicki K., Sztuka dyplomacji i negocjacji w świecie wielokulturowym, Difin, Warszawa 2013.

Pierzchała M., Dyplomacja od podstaw w opowieściach ekspertów, Toruń 2016.

Rosell L., B. Lundén, Techniki negocjacji: jak odnieść sukces w negocjacjach, BL Info Polska, Gdańsk 2003.

Szczepanik K., Organizacja polskiej służby zagranicznej 1918–2010, Wydawnictwo Naukowe Askon, Warszawa 2012.

Zbiegień-Maciąg L., Taktyki i techniki negocjacyjne, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2009

oraz inne materiały polecane przez wykładowcę.

Materiały online:

Harvard Program on Negotiation, http://www.pon.harvard.edu/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)