Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej Rosji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D3-OFSR-DW
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej Rosji
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 1 semestr 2 rok - przedmioty dla specjalności DW
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najistotniejszymi zagadnieniami dotyczącymi organizacji i funkcjonowania rosyjskiej dyplomacji (struktura organizacyjna MSZ i placówek w ujęciu porównawczym; praktyka stosowania przez Rosję międzynarodowych regulacji z zakresu prawa dyplomatycznego i konsularnego; polityka informacyjna rosyjskiej służby zagranicznej)

Skrócony opis:

I. Zajęcia organizacyjne (1h) - 13.10.2015

II. Zarys historii rosyjskiej służby zagranicznej do 1991 r.- wykład (2h)

III. Organizacja rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych (2h)

IV. Specyfika struktury organizacyjnej i funkcjonowania rosyjskich placówek dyplomatycznych (2h)

V. Stosowanie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych przez rosyjską służbę zagraniczną (2h)

VI. Polityka informacyjna rosyjskiej służby zagranicznej (2h)

VII. Największe sukcesy i największe porażki rosyjskiej dyplomacji w okresie 1992-2020 (2h)

VIII. Aktywność rosyjskiej dyplomacji w kontekście agresji Rosji na Ukrainę (2h)

Pełny opis:

I. Zajęcia organizacyjne (1h) - 13.10.2015

II. Zarys historii rosyjskiej służby zagranicznej do 1991 r.- wykład (2h)

III. Organizacja rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych (2h)

IV. Specyfika struktury organizacyjnej i funkcjonowania rosyjskich placówek dyplomatycznych (2h)

V. Stosowanie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych przez rosyjską służbę zagraniczną (2h)

VI. Polityka informacyjna rosyjskiej służby zagranicznej (2h)

VII. Największe sukcesy i największe porażki rosyjskiej dyplomacji w okresie 1992-2020 (2h)

VIII. Aktywność rosyjskiej dyplomacji w kontekście agresji Rosji na Ukrainę (2h)

Literatura:

Bibliografia – lektury o Rosji:

1. Andrzej Andrusiewicz, „Cywilizacja rosyjska. T.3”, Warszawa 2009.

2. Anna Arutunyan, „Car Putin. Feudalizm, korupcja i bóg w państwie patrymonialnym”, Poznań 2013.

3. Agata Bachórz, „Rosja w tekście i w doświadczeniu. Analiza współczesnych polskich relacji z podróży”, Kraków 2013.

4. Alain Besançon, „Święta Ruś”, Warszawa 2012.

5. Marc Bennets, „Dokopać Kremlowi. Walka nowych dysydentów o odsunięcie Putina od władzy”, Warszawa 2014.

6. Stanisław Bieleń, „Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej”, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2006.

7. Stanisław Bieleń (red.), „Wizerunki międzynarodowe Rosji”, Warszawa 2011.

8. Stanisław Bieleń (red.), „Rosja w procesach globalizacji”, Warszawa 2013.

9. Adam Bosiacki, Hubert Izdebski, „Konstytucjonalizm rosyjski – historia i współczesność”, Kraków 2013.

10. Emmanuel Carrere, „Limonow”, Wydawnictwo Literackie 2012.

11. Alicja Curanović, „Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej”, Warszawa 2010.

12. Alicja Curanović, Szymon Kardaś, „Rosja w WikiLeaks”, Warszawa 2011.

13. Jarosław Ćwiek-Karpowicz, „Rosyjska elita władzy centralnej w latach 2000-2008”, Warszawa 2011.

14. Claes Ericson, „Oligarchowie. Pieniądze i władza w kapitalistycznej Rosji”, Warszawa 2014.

15. Karen Davisha, „Putin’s Kleptocracy. Who owns Russia?”, Simon & Schuster 2014.

16. Jurij Felsztinski, Władimir Pribyłowski, „Korporacja zabójców. Rosja, KGB i prezydent Putin”, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.

17. Orlando Figues, „Taniec Nataszy”, Warszawa 2010.

18. Masha Gessen, „Putin. Człowiek bez twarzy”, Warszawa 2012.

19. Irina Głuszczenko, „Sowiety od kuchni. Mikojan i radziecka gastronomia”, Warszawa 2010.

20. Luke Harding, „Mafijne państwo Putina”, Kraków 2014.

21. Marcel H. Van Herpen, „Putinizm. Powolny rozwój radykalnego reżimu prawicowego w Rosji”, Gdańsk 2013.

22. Caroline Humphrey, „Koniec radzieckiego życia. Ekonomie życia codziennego po socjalizmie”, Kęty 2010.

23. Borys Jelcyn, „Prezydencki maraton”, Politeja, Warszawa 2001.

24. Michał Książek, „Jakuck”, Wołowiec 2013.

25. Olena Kowalenko, „Moskwa olimpijska. Studium semiotyczne”, Kraków 2014.

26. Edward Lucas, „Podstęp. O szpiegach, kłamstwach i o tym, jak Rosja kiwa Zachód”, Warszawa 2014.

27. Czesław Miłosz, „Rosja. Widzenia transoceaniczne”, Warszawa 2010.

28. Jędrzej Morawiecki, „Łuskanie światła. Reportaże rosyjskie”, Sic, Warszawa 2010.

29. Vladimir Nabokov, „Wykłady o rosyjskiej literaturze”, Warszawa 2002.

30. Wojciech Jagielski, „Wieże z kamienia”, Znak, Warszawa 2012.

31. Ryszard Kapuściński, „Imperium”, różne wydania.

32. Szymon Kardaś, „Rosja a WTO. Wpływ procesu akcesyjnego na transformację rosyjskiego prawa”, Warszawa 2011.

33. Paul Khlebnikov, „Ojciec chrzestny Kremla. Rosja w dobie gangsterskiego kapitalizmu”, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2010.

34. Igor Kliamkin, Lew Timofiejew, „Szara strefa w Rosji”, Warszawa 2003.

35. Agata Krzywdzińska, „Wizerunek Rosji i Stanów Zjednoczonych w polskich tygodnikach opinii po roku 1991”, Kraków 2013.

36. Krystyna Kurczab-Redlich, „Głową o mur Kremla”, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2007.

37. Aleksander W. Lipatow, „Rosja dzisiejsza między przeszłością a teraźniejszością”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

38. Filip Memches, „Słudzy i wrogowie imperium”, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2009.

39. Olga Nadskakuła, „Kategorie „swój” i „obcy” w rosyjskim myśleniu politycznym”, Kraków 2013.

40. Walerij Paniuszkin, „Michaił Chodorkowski. Więzień ciszy”, Prószyński i S-ka, Warszawa 2006.

41. Walerij Paniuszkin, „Dwanaścioro niepokornych. Portret nowych rosyjskich dysydentów”, Wołowiec 2011.

42. Walerij Paniuszkin, „Rublowka. Przewodnik po podmoskiewskim rezerwacie milionerów, miejscu gdzie władza i pieniądze są sąsiadami”, Warszawa 2013.

43. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, „Dokąd sięgają granice Zachodu. Rosyjsko-polskie konflikty strategiczne 1990-2010”, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa, marzec 2010.

44. Anna Politkovskaya, „Rosja Putina”, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2005.

45. Rachel Polonsky, „Latarnia magiczna Mołotowa. Podróże w historię Rosji”, Kraków 2013.

46. Witalij Portnikow, „Dmitrij Miedwiediew. Władca z przypadku?”, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław 2009.

47. Anna Raźny [red.], „Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej”, Kraków 2014.

48. Boris Reitschuster, „Ruski ekstrem”, Wydawnictwo „carta Blanca”, Warszawa 2010.

49. Boris Reitschuster, „Władimir Putin. Dokąd prowadzi Rosję?”, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2005.

50. Paweł Reszka, „Miejsce po imperium”, Świat Książki, Warszawa 2007.

51. Angus Roxburgh, “Strongman u szczytu władzy. Władimir Putin i walka o Rosję”, Warszawa 2014.

52. Asne Seierstad, “Dzieci Groznego”, Warszawa 2009.

53. Lilia Shevtsova, „Lonely Power”, Carnegie Endowment for International Peace 2010.

54. Lilia Shevtsova, „Russia. Lost in Transition”, Carnegie Endowment for International Peace 2007.

55. Andrij Siniawski, “Rosyjska inteligencja”, Warszawa 2014.

56. Iwan Sołoniewicz, „Rosja w łagrze”, Ośrodek Karta, Warszawa 2007.

57. „Transformation of Putin’s Regime. Why Transitology is not applicable to Post-Soviet Russia?”, Vilnius 2007.

58. Konstantin Usenko, „Oczami radzieckiej zabawki. Antologia radzieckiego i rosyjskiego undergroundu”, Wołowiec 2012.

59. Federico Varese, „Mafia rosyjska. Prywatna ochrona w nowej gospodarce rynkowej”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009.

60. Barbara Włodarczyk, „Nie ma jednej Rosji”, Kraków 2013.

61. Andrzej Wróblewski, „Przejażdżka po Rosji”, Wydawnictwo Zysk i S-KA, Warszawa 2010

62. Wojciech Zajączkowski, „Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic z dziejów Eurazji”, Warszawa 2015.

63. Tomasz Zarycki, „Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji”, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza : absolwent zna i rozumie

w pogłębionym stopniu problematykę, terminologię i podmioty dyplomacji, stosunków konsularnych oraz praktyki dyplomatycznej i konsularnej, a także dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające problematykę dyplomacji

główne tendencje rozwojowe dyplomacji współczesnej i stosunków konsularnych

prawno-instytucjonalne uwarunkowania współczesnego obrotu dyplomatycznego i konsularnego

Umiejętności: absolwent potrafi

rozwiązywać problemy z zakresu stosunków dyplomatycznych i konsularnych poprzez dobór właściwych źródeł i informacji, krytyczną analizę, syntezę i interpretację tych informacji

formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wynikającymi z obrotu dyplomatycznego i konsularnego

komunikować się i prowadzić debatę na tematy związane z obrotem dyplomatycznym i konsularnym, w tym języku obcym na poziomie B2+, posługując się specjalistyczną terminologią

kierować pracą w ramach zespołów powołanych do badania i poszukiwania rozwiązań problemów obrotu dyplomatycznego i konsularnego, współpracować z innymi osobami w ramach takiego zespołu

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

krytycznej oceny posiadanej wiedzy na temat obrotu dyplomatycznego i konsularnego oraz krytycznej oceny odbieranych treść

uznawania znaczenia i wagi wiedzy na temat dyplomacji współczesnej w rozwiązywaniu problemów międzynarodowych; poszukiwania i zasięgania opinii ekspertów w sytuacji trudności z samodzielnym rozwiązaniem tych problemów

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_U01, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_K01, S2_K02

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacje na zajęciach

Sprawdzian pisemny

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Kardaś
Prowadzący grup: Szymon Kardaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

I. Zajęcia organizacyjne (1h) -

II. Zarys historii rosyjskiej służby zagranicznej do 1991 r.- wykład (2h)

III. Organizacja rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych (2h)

IV. Specyfika struktury organizacyjnej i funkcjonowania rosyjskich placówek dyplomatycznych (2h)

V. Stosowanie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych przez rosyjską służbę zagraniczną (2h)

VI. Polityka informacyjna rosyjskiej służby zagranicznej (2h)

VII. Największe sukcesy i największe porażki rosyjskiej dyplomacji w okresie 1992-2020 (2h)

VIII. Aktywność rosyjskiej dyplomacji w kontekście agresji Rosji na Ukrainę (2h)

Pełny opis:

I. Zajęcia organizacyjne (1h) - 13.10.2015

II. Zarys historii rosyjskiej służby zagranicznej do 1991 r.- wykład (2h)

III. Organizacja rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych (2h)

IV. Specyfika struktury organizacyjnej i funkcjonowania rosyjskich placówek dyplomatycznych (2h)

V. Stosowanie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych przez rosyjską służbę zagraniczną (2h)

VI. Polityka informacyjna rosyjskiej służby zagranicznej (2h)

VII. Największe sukcesy i największe porażki rosyjskiej dyplomacji w okresie 1992-2020 (2h)

VIII. Aktywność rosyjskiej dyplomacji w kontekście agresji Rosji na Ukrainę (2h)

Literatura:

Bibliografia – lektury o Rosji:

1. Andrzej Andrusiewicz, „Cywilizacja rosyjska. T.3”, Warszawa 2009.

2. Anna Arutunyan, „Car Putin. Feudalizm, korupcja i bóg w państwie patrymonialnym”, Poznań 2013.

3. Agata Bachórz, „Rosja w tekście i w doświadczeniu. Analiza współczesnych polskich relacji z podróży”, Kraków 2013.

4. Alain Besançon, „Święta Ruś”, Warszawa 2012.

5. Marc Bennets, „Dokopać Kremlowi. Walka nowych dysydentów o odsunięcie Putina od władzy”, Warszawa 2014.

6. Stanisław Bieleń, „Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej”, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2006.

7. Stanisław Bieleń (red.), „Wizerunki międzynarodowe Rosji”, Warszawa 2011.

8. Stanisław Bieleń (red.), „Rosja w procesach globalizacji”, Warszawa 2013.

9. Adam Bosiacki, Hubert Izdebski, „Konstytucjonalizm rosyjski – historia i współczesność”, Kraków 2013.

10. Emmanuel Carrere, „Limonow”, Wydawnictwo Literackie 2012.

11. Alicja Curanović, „Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej”, Warszawa 2010.

12. Alicja Curanović, Szymon Kardaś, „Rosja w WikiLeaks”, Warszawa 2011.

13. Jarosław Ćwiek-Karpowicz, „Rosyjska elita władzy centralnej w latach 2000-2008”, Warszawa 2011.

14. Claes Ericson, „Oligarchowie. Pieniądze i władza w kapitalistycznej Rosji”, Warszawa 2014.

15. Karen Davisha, „Putin’s Kleptocracy. Who owns Russia?”, Simon & Schuster 2014.

16. Jurij Felsztinski, Władimir Pribyłowski, „Korporacja zabójców. Rosja, KGB i prezydent Putin”, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.

17. Orlando Figues, „Taniec Nataszy”, Warszawa 2010.

18. Masha Gessen, „Putin. Człowiek bez twarzy”, Warszawa 2012.

19. Irina Głuszczenko, „Sowiety od kuchni. Mikojan i radziecka gastronomia”, Warszawa 2010.

20. Luke Harding, „Mafijne państwo Putina”, Kraków 2014.

21. Marcel H. Van Herpen, „Putinizm. Powolny rozwój radykalnego reżimu prawicowego w Rosji”, Gdańsk 2013.

22. Caroline Humphrey, „Koniec radzieckiego życia. Ekonomie życia codziennego po socjalizmie”, Kęty 2010.

23. Borys Jelcyn, „Prezydencki maraton”, Politeja, Warszawa 2001.

24. Michał Książek, „Jakuck”, Wołowiec 2013.

25. Olena Kowalenko, „Moskwa olimpijska. Studium semiotyczne”, Kraków 2014.

26. Edward Lucas, „Podstęp. O szpiegach, kłamstwach i o tym, jak Rosja kiwa Zachód”, Warszawa 2014.

27. Czesław Miłosz, „Rosja. Widzenia transoceaniczne”, Warszawa 2010.

28. Jędrzej Morawiecki, „Łuskanie światła. Reportaże rosyjskie”, Sic, Warszawa 2010.

29. Vladimir Nabokov, „Wykłady o rosyjskiej literaturze”, Warszawa 2002.

30. Wojciech Jagielski, „Wieże z kamienia”, Znak, Warszawa 2012.

31. Ryszard Kapuściński, „Imperium”, różne wydania.

32. Szymon Kardaś, „Rosja a WTO. Wpływ procesu akcesyjnego na transformację rosyjskiego prawa”, Warszawa 2011.

33. Paul Khlebnikov, „Ojciec chrzestny Kremla. Rosja w dobie gangsterskiego kapitalizmu”, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2010.

34. Igor Kliamkin, Lew Timofiejew, „Szara strefa w Rosji”, Warszawa 2003.

35. Agata Krzywdzińska, „Wizerunek Rosji i Stanów Zjednoczonych w polskich tygodnikach opinii po roku 1991”, Kraków 2013.

36. Krystyna Kurczab-Redlich, „Głową o mur Kremla”, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2007.

37. Aleksander W. Lipatow, „Rosja dzisiejsza między przeszłością a teraźniejszością”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

38. Filip Memches, „Słudzy i wrogowie imperium”, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2009.

39. Olga Nadskakuła, „Kategorie „swój” i „obcy” w rosyjskim myśleniu politycznym”, Kraków 2013.

40. Walerij Paniuszkin, „Michaił Chodorkowski. Więzień ciszy”, Prószyński i S-ka, Warszawa 2006.

41. Walerij Paniuszkin, „Dwanaścioro niepokornych. Portret nowych rosyjskich dysydentów”, Wołowiec 2011.

42. Walerij Paniuszkin, „Rublowka. Przewodnik po podmoskiewskim rezerwacie milionerów, miejscu gdzie władza i pieniądze są sąsiadami”, Warszawa 2013.

43. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, „Dokąd sięgają granice Zachodu. Rosyjsko-polskie konflikty strategiczne 1990-2010”, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa, marzec 2010.

44. Anna Politkovskaya, „Rosja Putina”, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2005.

45. Rachel Polonsky, „Latarnia magiczna Mołotowa. Podróże w historię Rosji”, Kraków 2013.

46. Witalij Portnikow, „Dmitrij Miedwiediew. Władca z przypadku?”, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław 2009.

47. Anna Raźny [red.], „Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej”, Kraków 2014.

48. Boris Reitschuster, „Ruski ekstrem”, Wydawnictwo „carta Blanca”, Warszawa 2010.

49. Boris Reitschuster, „Władimir Putin. Dokąd prowadzi Rosję?”, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2005.

50. Paweł Reszka, „Miejsce po imperium”, Świat Książki, Warszawa 2007.

51. Angus Roxburgh, “Strongman u szczytu władzy. Władimir Putin i walka o Rosję”, Warszawa 2014.

52. Asne Seierstad, “Dzieci Groznego”, Warszawa 2009.

53. Lilia Shevtsova, „Lonely Power”, Carnegie Endowment for International Peace 2010.

54. Lilia Shevtsova, „Russia. Lost in Transition”, Carnegie Endowment for International Peace 2007.

55. Andrij Siniawski, “Rosyjska inteligencja”, Warszawa 2014.

56. Iwan Sołoniewicz, „Rosja w łagrze”, Ośrodek Karta, Warszawa 2007.

57. „Transformation of Putin’s Regime. Why Transitology is not applicable to Post-Soviet Russia?”, Vilnius 2007.

58. Konstantin Usenko, „Oczami radzieckiej zabawki. Antologia radzieckiego i rosyjskiego undergroundu”, Wołowiec 2012.

59. Federico Varese, „Mafia rosyjska. Prywatna ochrona w nowej gospodarce rynkowej”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009.

60. Barbara Włodarczyk, „Nie ma jednej Rosji”, Kraków 2013.

61. Andrzej Wróblewski, „Przejażdżka po Rosji”, Wydawnictwo Zysk i S-KA, Warszawa 2010

62. Wojciech Zajączkowski, „Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic z dziejów Eurazji”, Warszawa 2015.

63. Tomasz Zarycki, „Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji”, Warszawa 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Curanović
Prowadzący grup: Alicja Curanović
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

I. Zajęcia organizacyjne (1h) -

II. Zarys historii rosyjskiej służby zagranicznej do 1991 r.- wykład (2h)

III. Organizacja rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych (2h)

IV. Specyfika struktury organizacyjnej i funkcjonowania rosyjskich placówek dyplomatycznych (2h)

V. Stosowanie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych przez rosyjską służbę zagraniczną (2h)

VI. Polityka informacyjna rosyjskiej służby zagranicznej (2h)

VII. Największe sukcesy i największe porażki rosyjskiej dyplomacji w okresie 1992-2020 (2h)

VIII. Aktywność rosyjskiej dyplomacji w kontekście agresji Rosji na Ukrainę (2h)

Pełny opis:

I. Zajęcia organizacyjne (1h) - 13.10.2015

II. Zarys historii rosyjskiej służby zagranicznej do 1991 r.- wykład (2h)

III. Organizacja rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych (2h)

IV. Specyfika struktury organizacyjnej i funkcjonowania rosyjskich placówek dyplomatycznych (2h)

V. Stosowanie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych przez rosyjską służbę zagraniczną (2h)

VI. Polityka informacyjna rosyjskiej służby zagranicznej (2h)

VII. Największe sukcesy i największe porażki rosyjskiej dyplomacji w okresie 1992-2020 (2h)

VIII. Aktywność rosyjskiej dyplomacji w kontekście agresji Rosji na Ukrainę (2h)

Literatura:

Bibliografia – lektury o Rosji:

1. Andrzej Andrusiewicz, „Cywilizacja rosyjska. T.3”, Warszawa 2009.

2. Anna Arutunyan, „Car Putin. Feudalizm, korupcja i bóg w państwie patrymonialnym”, Poznań 2013.

3. Agata Bachórz, „Rosja w tekście i w doświadczeniu. Analiza współczesnych polskich relacji z podróży”, Kraków 2013.

4. Alain Besançon, „Święta Ruś”, Warszawa 2012.

5. Marc Bennets, „Dokopać Kremlowi. Walka nowych dysydentów o odsunięcie Putina od władzy”, Warszawa 2014.

6. Stanisław Bieleń, „Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej”, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2006.

7. Stanisław Bieleń (red.), „Wizerunki międzynarodowe Rosji”, Warszawa 2011.

8. Stanisław Bieleń (red.), „Rosja w procesach globalizacji”, Warszawa 2013.

9. Adam Bosiacki, Hubert Izdebski, „Konstytucjonalizm rosyjski – historia i współczesność”, Kraków 2013.

10. Emmanuel Carrere, „Limonow”, Wydawnictwo Literackie 2012.

11. Alicja Curanović, „Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej”, Warszawa 2010.

12. Alicja Curanović, Szymon Kardaś, „Rosja w WikiLeaks”, Warszawa 2011.

13. Jarosław Ćwiek-Karpowicz, „Rosyjska elita władzy centralnej w latach 2000-2008”, Warszawa 2011.

14. Claes Ericson, „Oligarchowie. Pieniądze i władza w kapitalistycznej Rosji”, Warszawa 2014.

15. Karen Davisha, „Putin’s Kleptocracy. Who owns Russia?”, Simon & Schuster 2014.

16. Jurij Felsztinski, Władimir Pribyłowski, „Korporacja zabójców. Rosja, KGB i prezydent Putin”, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.

17. Orlando Figues, „Taniec Nataszy”, Warszawa 2010.

18. Masha Gessen, „Putin. Człowiek bez twarzy”, Warszawa 2012.

19. Irina Głuszczenko, „Sowiety od kuchni. Mikojan i radziecka gastronomia”, Warszawa 2010.

20. Luke Harding, „Mafijne państwo Putina”, Kraków 2014.

21. Marcel H. Van Herpen, „Putinizm. Powolny rozwój radykalnego reżimu prawicowego w Rosji”, Gdańsk 2013.

22. Caroline Humphrey, „Koniec radzieckiego życia. Ekonomie życia codziennego po socjalizmie”, Kęty 2010.

23. Borys Jelcyn, „Prezydencki maraton”, Politeja, Warszawa 2001.

24. Michał Książek, „Jakuck”, Wołowiec 2013.

25. Olena Kowalenko, „Moskwa olimpijska. Studium semiotyczne”, Kraków 2014.

26. Edward Lucas, „Podstęp. O szpiegach, kłamstwach i o tym, jak Rosja kiwa Zachód”, Warszawa 2014.

27. Czesław Miłosz, „Rosja. Widzenia transoceaniczne”, Warszawa 2010.

28. Jędrzej Morawiecki, „Łuskanie światła. Reportaże rosyjskie”, Sic, Warszawa 2010.

29. Vladimir Nabokov, „Wykłady o rosyjskiej literaturze”, Warszawa 2002.

30. Wojciech Jagielski, „Wieże z kamienia”, Znak, Warszawa 2012.

31. Ryszard Kapuściński, „Imperium”, różne wydania.

32. Szymon Kardaś, „Rosja a WTO. Wpływ procesu akcesyjnego na transformację rosyjskiego prawa”, Warszawa 2011.

33. Paul Khlebnikov, „Ojciec chrzestny Kremla. Rosja w dobie gangsterskiego kapitalizmu”, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2010.

34. Igor Kliamkin, Lew Timofiejew, „Szara strefa w Rosji”, Warszawa 2003.

35. Agata Krzywdzińska, „Wizerunek Rosji i Stanów Zjednoczonych w polskich tygodnikach opinii po roku 1991”, Kraków 2013.

36. Krystyna Kurczab-Redlich, „Głową o mur Kremla”, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2007.

37. Aleksander W. Lipatow, „Rosja dzisiejsza między przeszłością a teraźniejszością”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

38. Filip Memches, „Słudzy i wrogowie imperium”, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2009.

39. Olga Nadskakuła, „Kategorie „swój” i „obcy” w rosyjskim myśleniu politycznym”, Kraków 2013.

40. Walerij Paniuszkin, „Michaił Chodorkowski. Więzień ciszy”, Prószyński i S-ka, Warszawa 2006.

41. Walerij Paniuszkin, „Dwanaścioro niepokornych. Portret nowych rosyjskich dysydentów”, Wołowiec 2011.

42. Walerij Paniuszkin, „Rublowka. Przewodnik po podmoskiewskim rezerwacie milionerów, miejscu gdzie władza i pieniądze są sąsiadami”, Warszawa 2013.

43. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, „Dokąd sięgają granice Zachodu. Rosyjsko-polskie konflikty strategiczne 1990-2010”, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa, marzec 2010.

44. Anna Politkovskaya, „Rosja Putina”, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2005.

45. Rachel Polonsky, „Latarnia magiczna Mołotowa. Podróże w historię Rosji”, Kraków 2013.

46. Witalij Portnikow, „Dmitrij Miedwiediew. Władca z przypadku?”, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław 2009.

47. Anna Raźny [red.], „Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej”, Kraków 2014.

48. Boris Reitschuster, „Ruski ekstrem”, Wydawnictwo „carta Blanca”, Warszawa 2010.

49. Boris Reitschuster, „Władimir Putin. Dokąd prowadzi Rosję?”, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2005.

50. Paweł Reszka, „Miejsce po imperium”, Świat Książki, Warszawa 2007.

51. Angus Roxburgh, “Strongman u szczytu władzy. Władimir Putin i walka o Rosję”, Warszawa 2014.

52. Asne Seierstad, “Dzieci Groznego”, Warszawa 2009.

53. Lilia Shevtsova, „Lonely Power”, Carnegie Endowment for International Peace 2010.

54. Lilia Shevtsova, „Russia. Lost in Transition”, Carnegie Endowment for International Peace 2007.

55. Andrij Siniawski, “Rosyjska inteligencja”, Warszawa 2014.

56. Iwan Sołoniewicz, „Rosja w łagrze”, Ośrodek Karta, Warszawa 2007.

57. „Transformation of Putin’s Regime. Why Transitology is not applicable to Post-Soviet Russia?”, Vilnius 2007.

58. Konstantin Usenko, „Oczami radzieckiej zabawki. Antologia radzieckiego i rosyjskiego undergroundu”, Wołowiec 2012.

59. Federico Varese, „Mafia rosyjska. Prywatna ochrona w nowej gospodarce rynkowej”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009.

60. Barbara Włodarczyk, „Nie ma jednej Rosji”, Kraków 2013.

61. Andrzej Wróblewski, „Przejażdżka po Rosji”, Wydawnictwo Zysk i S-KA, Warszawa 2010

62. Wojciech Zajączkowski, „Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic z dziejów Eurazji”, Warszawa 2015.

63. Tomasz Zarycki, „Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji”, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)