Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The Study of International Relations - Introduction and Methodology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-UPIR-D1TSIR
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: The Study of International Relations - Introduction and Methodology
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe -UPIR- DZIENNE 1 semestr 1 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:
Pełny opis:

Course Content:

I. Introduction: The concept of IR or International Studies, origins of the discipline and its subject matter, boundaries of the discipline, theories of the discipline.

II. Subject matter of IR: “the international” ,.”model of agent – structure”. Agency in IR and classifications of agents: state and non – state actors.

III. Level of analysis of IR

a) Individuals

b) State level, motives of state activity, forms and methods

c) regional subsystems/regional studies: concept of regionalism, regionalization, forms of regionalism.

d) International system /global studies

IV. Concept of the International System: theories, structure (unipolarism, bipolarism, multipolarism).

V. Concept of the International society: constitutive elements, role of norms and institutions.

VI. Overview of the theories of IR

VII. Foreign policy analysis: foreign policy as a process, decisions, implementation, strategies, instruments.

VIII. International Institutions: institutions definition, forms and functions of institutions.

IX. International Security Studies: insecurities, security dilemma, securitizations, human security, national security, regional and global security.

X. IR Methodology: research questions, inductive and deductive strategies.

Literatura:
Efekty uczenia się:
Metody i kryteria oceniania:

Exam requirements:

1) All issues presented during a lecture will be a subject of written exam .So regular attendance is highly recommended.

2) Required Textbook: Karen Mingst, Ivan Arrequin – Toft, Essentials of International Relations, W.W. Norton and Company, 2014, New York

Praktyki zawodowe:

none

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Haliżak
Prowadzący grup: Marian Haliżak, Barbara Kratiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)