Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mathematics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D1MATH
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mathematics
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
uzupełniające

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zagadnień matematycznych, których używa się w ekonomii.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną następujące tematy:

1. Podstawowe definicje teorii zbiorów

2. Klasyfikacja liczb

3. Funkcja i jej właściwości - rysowanie przybliżonego wykresu funkcji, równość i nierówność, rozpoznanie funkcji wklęsłej/wypukłej oraz rosnącej/malejącej

4. Algebra liniowa - rozwiązywanie układu równań liniowych

5. Podstawowe zagadnienia z zakresu algebry macierzy - dodawania, odejmowanie, mnożenie macierzy; koncepcja macierzy jednostkowej i odwrotnej

6. Granice i pochodne - podstawy różniczkowania, graficzna i analityczna interpretacja pochodnych

7. Całki - całkowanie przez podstawianie, całkowanie przez części

Literatura:

1. Materiały dostarczane w trakcie zajęć

2. Simon, C. P., & Blume, L. (1994). Mathematics for economists (Vol. 7). New York: Norton.

3. Sydsæter, K., & Hammond, P. J. (2012). Essential mathematics for economic analysis. Pearson Education [Fourth edition]

Efekty uczenia się:

1. Student rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu teorii zbiorów. (K_W03)

2. Student potrafi rozróżnić pomiędzy typami funkcji na podstawie przybliżonego wykresu. (K_U02)

3. Student potrafi opisać właściwości funkcji na podstawie jej wykresu. (K_U02)

4. Student potrafi płynnie rozwiązać układ równań liniowych. (K_U03)

5. Student potrafi rozwiązać układ równań liniowych zapisanych w postaci macierzy. (K_U03)

6. Student potrafi dodawać, odejmować i mnożyć macierze, a także obliczyć macierz odwrotną. (K_U03)

7. Student rozumie zagadnienie pochodnej a także rozumie graficzną i analityczną interpretację pochodnej. (K_U04)

8. Student potrafi różniczkować. (K_U04)

9. Student rozumie pojęcie całki oraz potrafi całkować przez podstawienie i przez części. (K_U04)

10. Student jest gotów do określania priorytetów służących

realizacji określonego przez siebie i innych zadania. (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - tydzień po ostatnich zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Dzik-Walczak
Prowadzący grup: Aneta Dzik-Walczak, Kateryna Zabarina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)