Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne i etyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CW06-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo karne i etyka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć będziemy dyskutować m.in. na następujące tematy:

1. Prawo karne - świecka moralność?

2. Znaczenie zasady godności człowieka w prawie karnym

3. "Prawo karne obcych"

4. Obrona konieczna

5. Odpowiedzialność za zaniechanie

6. Obowiązki lekarza

7. Kryminalizacja zachowań seksualnych

8. Kryminalizacja narkotyków

9. Zakres zgody dysponenta dobrem

10. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

11. "Ekobójstwo"

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone w formie konwersatorium.

W przypadku prawa karnego pewne analogie do moralności narzucają się same. Podobieństwa – różnego rodzaju i stopnia – zauważalne są w zakresie normowania zachowań zabronionych, a więc etyki szczegółowej do części szczególnej prawa karnego. Istotne podobieństwa, choćby tylko zakresowe, widoczne są na pierwszy rzut oka także pomiędzy etyką ogólną a częścią ogólną prawa karnego.

Nie chodzi zatem tylko o te najbardziej oczywiste kwestie, jak namysł nad tym, czy niemoralność określonego zachowania pokrywa się z uznaniem go za czyn zabroniony. Te bowiem przy różnych okazjach, zwłaszcza kolejnych modyfikacji części szczególnej ustawy karnej, bywają zauważane i komentowane. Znacznie mniej uwagi w debacie naukowej, szczególnie prowadzonej przez prawników, poświęca się filozoficznym uwarunkowaniom ogólnych instytucji prawa karnego. A przecież nie wzięły się one znikąd.

Intrygujące jest nie tylko to, skąd biorą się podobieństwa dotyczące oceny moralnej i prawnej poszczególnych typów ludzkich zachowań, czyli dyskusja o moralności i bezprawności mniej lub bardziej kontrowersyjnych czynów. Ważniejsze i w jakimś sensie uniwersalne jest zagadnienie podobieństw w myśleniu o odpowiedzialności – jej istocie i zakresie.

Podczas zajęć będziemy dyskutować m.in. na następujące tematy:

1. Prawo karne - świecka moralność?

2. Znaczenie zasady godności człowieka w prawie karnym

3. "Prawo karne obcych"

4. Obrona konieczna

5. Odpowiedzialność za zaniechanie

6. Obowiązki lekarza

7. Kryminalizacja zachowań seksualnych

8. Kryminalizacja narkotyków

9. Zakres zgody dysponenta dobrem

10. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

11. "Ekobójstwo"

Literatura:

• Szczucki K., W poszukiwaniu legitymizacji etycznej zasad odpowiedzialności karnej, Warszawa 2020

• Barak A., Human Dignity. The Constitutional Value and the Constitutional Right, 2015

• Bozbayindir A.E., The advent of preventive criminal law: An erosion of the traditional criminal law?, „Criminal Law Forum” 2017, nr 9(1)

• Devlin P., Morals and the Criminal Law, 1965

• Dubber M.D., Citizenship and penal law, „New Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary Journal” 2010, t. 13, nr 2

• Duff R.A., The Realm of Criminal Law, 2018

• Feinberg J., Doing and Deserving. Essays in the Theory of Responsibility, 1970

• Feinberg J., Pornography and the Criminal Law, 1979

• Filek J., Pytania do odpowiedzialności, „Znak” 1995, nr 10(485)

• Galewicz W., Wstęp tłumacza, w: św. Tomasz z Akwinu, Traktat o ludzkim działaniu, Kęty 2013

• Hart H., Eseje z filozofii prawa, Warszawa 2001 (wybrane eseje)

• Ingarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 1987

• Kowalewska-Łukuć M., Wina w prawie karnym, Warszawa 2019

• Kulesza J., Problemy teorii kryminalizacji. Studium z zakresu prawa karnego i konstytucyjnego, Łódź 2017

• Peno M., Filozoficzne podstawy kryminalizacji. Rozważania na tle przestępstwa, zła i polityki prawa, Szczecin 2019

• Rodzynkiewicz M., Fenomen odpowiedzialności w refleksji filozoficznej a prawnokarne zasady odpowiedzialności, „Przegląd Prawa Karnego” 1997, nr 16

• Wąsek A., Prawo karne – minimum moralności, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius” 1984, t. 31, s. 35-65

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach

Przygotowanie do zajęć

Aktywny udział w zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szczucki
Prowadzący grup: Krzysztof Szczucki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład specjalizacyjny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szczucki
Prowadzący grup: Krzysztof Szczucki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład specjalizacyjny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)